Osuustoiminnan työelämäprofessuuri -hanke sai hyvän vastaanoton

Osuustoiminnan neuvottelukunta teki tammikuussa 2020 aloitteen osuustoiminnan työelämäprofessoreista Suomen yliopistoihin. Hankkeessa on mukana laaja joukko yrityksiä ja lähes kaikki Suomen yliopistot. Aloite on saanut suotuisan vastaanoton ja edennyt sidosryhmissä koronatilanteesta huolimatta.

”Osuustoimintaan painottuvat työelämäprofessuurit ovat uusi merkittävä mahdollisuus lisätä yliopistojen ja elinkeinoelämän paikallista yhteistyötä. Kannustankin paikallisia toimijoita viemään hyvin liikkeelle lähteneet hankkeet maaliin kuluvan vuoden aikana. Hetki on otollinen uusille avauksille ja aktiivisella yhteistyöllä viemme Suomea piirun verran takaisin kasvu-uralle,” kannustaa Neuvottelukunnan puheenjohtaja Jaakko Pehkonen.

Neuvottelukunta päätti, että sen työn erityisenä painopisteenä on osuustoiminnan asema Suomen koulutusjärjestelmässä alkaen yrittäjyyskasvatuksesta ja päätyen tutkimukseen ja opetukseen yliopistoissa.

OP Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja, professori Jaakko Pehkonen jatkaa Osuustoiminnan neuvottelukunnan puheenjohtajana vuonna 2020. Varapuheenjohtajana jatkaa Osuustoimintakeskus Pellervo ry:n puheenjohtaja Petri Pitkänen.  Filosofian lisensiaatti Sami Karhu jatkaa sihteerinä ja varatuomari Anne Kontkanen lainopillisena asiantuntijana. Neuvottelukunta teki valinnat kokouksessaan tiistaina 21.4.2020.

Osuustoiminnan neuvottelukunnan jäsenenä ovat Osuustoimintakeskus Pellervo ry, SOK, Osuuskunta Tradeka ja OP Osuuskunta.

www.osuustoiminta.coop

 

Jaa artikkeli

Lue myös

Emme tiedä miten vastuullista osuustoiminta on

Osuuskunnista puhutaan arvopohjaisina yrityksinä, jotka tuottavat kestävää hyötyä jäsenilleen. Ne ovat merkittäviä alueellisen elinvoiman lisääjiä; työllistävät ja investoivat Suomeen. monet suuret osuuskunnat ovat vastuullisuudessa edelläkävijöitä ja brändivertailussa yritysten brändit menestyvät. Mutta mikä tästä liittyy osuustoiminnalliseen yritysmuotoon? Mitkä ovat niitä vain osuuskunnille ominaisia piirteitä, jotka erottavat ne muista yritysmuodoista? Onko sellaisia? Näistä teemoista keskusteltiin Pellervolla 13.syyskuuta osuustoimintayritysten vastuullisuudesta ja viestinnästä vastaavien kanssa.