Väinö Tanner 140 vuotta: Osuustoiminnan arvoilla ja periaatteilla suomalaisia juuria

Osuusliike Elannon toimitusjohtaja Väinö Tanner (1881-1966) oli maailman osuustoimintaliikkeen johdossa vuosina 1927-1945, jolloin hän toimi tuolloin Kansainvälisen Osuustoimintaliiton ICA:n puheenjohtajana. Hänen aikanaan määriteltiin ensi kerran kirjalliseen muotoon osuustoiminnan globaali arvopohja ja periaatteet.

ICA:n Wienin kongressissa vuonna 1930 asetettiin tehtäväksi kodifioida kirjalliseen muotoon osuustoiminnallinen käytäntö ja tapakulttuuri. Kysyttiin, että mitkä ovat osuustoimintaliikkeen esikuvan, vuonna 1844 perustetun brittiläisen Rochdalen osuuskaupan, noudattamat osuustoimintaperiaatteet ja mitkä niistä soveltuvat käytäntöön vuosisataa myöhemmin. Perusteellisen työn jälkeen valmista tuli ICA:n Pariisin kongressissa 1937. Osuustoiminnan varsinaiset periaatteet olivat avoin jäsenyys, kansanvaltainen hallinto, ylijäämän palautus palvelujen käytön mukaan ja rajoitettu pääoman korko. Väljemmät lisäperiaatteet olivat poliittinen ja uskonnollinen puolueettomuus, käteismaksu ja valistustyön tekeminen.

Asiakirjaa on vuosikymmenien varrella kahteen kertaan uudistettu ilman, että osuustoiminnan humaanin ihmiskäsityksen ja osuustoimintayrityksen jäsenten tasa-arvoiseen osallistumiseen perustunut ydin olisi muuttunut. Nykyään on voimassa Manchesterissa 1995 vahvistetut osuustoiminnan arvot ja periaatteet. Se on ihmiskunnan suuria asiakirjoja.

Varatuomari Väinö Tannerin syntymästä on perjantaina 12. maaliskuuta 2021 tasan 140 vuotta. Hän toimi Elannon ja ICA:n tehtävien lisäksi myös eri rooleissa mm. Turun Vähäväkisten Osuuskaupassa, SOK:ssa, Kulutusosuuskuntien Keskusliitossa ja OTK:ssa. Tanner sai osuustoiminnallisen käytännön huippukoulutuksen 1900-luvun alun saksalaisessa osuuskauppaliikkeessä.

Sami Karhu

Jaa artikkeli

Lue myös

Ny arbetslivsprofessur vid Åbo Akademi

Åbo Akademi inrättar en ny arbetslivsprofessur vid Handelshögskolan. Professurens fokus kommer att ligga på hållbart entreprenörskap och kooperation inom små och medelstora företag och glesortsutveckling. Den affilierade professuren möjliggörs genom donationer som tillfallit universitetet genom den statliga motfinansieringskampanjen som avslutades i juni.

Tänä vuonna vietetään jo 100. Kansainvälistä osuustoimintapäivää

Perinteisesti heinäkuun ensimmäisenä lauantaina osuuskunnat eri puolilla maailmaa viettävät kansainvälistä osuustoimintapäivää (#CoopsDay). 2.heinäkuuta 2022 juhlitaan jo 100. kerran. Kymmenen vuotta sitten vietettiin YK:n kansainvälistä osuustoimintavuotta, joka toi esiin osuuskuntien ainutlaatuisen panoksen maailman kehittämiseen. Vuoden 2022 osuustoimintapäivän tunnuslause "Osuuskunnat rakentavat parempaa maailmaa" toistaa tutun kansainvälisen osuustoimintavuoden 2012 teeman.

Mari Kokko Osuustoimintakeskus Pellervon uudeksi toimitusjohtajaksi

Elinkeinoministeri Mika Lintilän erityisavustaja Mari Kokko on valittu Osuustoimintakeskus Pellervon ja Pellervo Median uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävissään syyskuun 1. päivä. Päätöksen toimitusjohtajanimityksestä teki Pellervon valtuuskunta kokouksessaan Helsingin Pasilassa tiistaina 28. kesäkuuta.

Yhteisöjen etäkokouksia koskeva hallituksen esitys hyväksyttiin eduskunnassa

Eduskunta hyväksyi vähäisin tarkennuksin 21.6.2022 hallituksen esityksen yhteisöjen etäkokouksia koskevista yhteisölakien muutoksista. Lakimuutokset tulevat todennäköisesti voimaan 1.7.2022. Etäkokouksia koskeva keskeisin muutos on mahdollisuus pitää osuuskunnan kokous pelkästään etäkokouksena, jos säännöissä niin määrätään.