TEM: Yhteiskunnallisten yritysten tueksi perustetaan osaamiskeskus – tavoitteena on edistää osatyökykyisten työllistämistä

Työ- ja elinkeinoministeriö tiedotti, että hallitus on puoliväliriihessään päättänyt perustaa yhteiskunnallisten yritysten syntymistä ja kasvua tukevan asiantuntijayksikön. Verkostomaisesti toimiva osaamiskeskus rahoitetaan osin osatyökykyisten työkykyohjelmasta ja osin EU:n sosiaalirahaston varoin. Tavoitteena on järjestää hankehaku siten, että osaamiskeskus voisi käynnistää toimintansa lokakuussa 2021.

Perustettava valtakunnallinen asiantuntijayksikkö on yhteiskunnallisten yritysten erityisasian-tuntemusta omaava osaamiskeskus, joka verkostoituu muiden toimijoiden kanssa edistäen ja tukien eri tavoin yhteiskunnallisten yritysten käynnistymistä ja liiketoiminnan edellytyksiä kaikissa yritystoiminnan vaiheissa. Keskuksen ohjaus ja seuranta ovat työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla.

TEM:n mukaan osaamiskeskuksen tehtävänä on mm. rakentaa yhteiskunnallisiin yrityksiin erikoistuneet valtakunnalliset neuvonta- ja ohjauspalvelut sekä rakentaa toimenpiteitä, joiden avulla lisätään liike-toimintamallin tunnettuutta yritys- ja työllisyyspalveluissa työskentelevien asiantuntijoiden keskuudessa sekä oppilaitosten ja korkeakoulujen yrittäjyyskasvatuksessa. Se vahvistaa yrityshautomo- ja -kiihdyttämötoimintaa. Tavoitteena on myös edistää julkisten hankintojen vaikuttavuusperusteisuutta, sosiaalisten kriteereiden käyttöä ja innovatiivisia menettelyjä sekä arvioida uusien rahoitusmallien tarve ja laajentamismahdollisuudet.

”Osuustoimintakeskus Pellervon ja osuustoiminnan kannalta hallituksen kaavailemissa yhteiskunnallisen yritystoiminnan edistämisessä on se suuri ja tärkeä asia, että Suomessa tunnistetaan osuustoimintamallin olevan yhteiskunnallisen yritystoiminnan alkuperäinen muoto ja oleellinen osa. On toki muitakin hyviä toimintamuotoja. Osuuskuntamalli on tulevaisuuden rakentamistyössä nyt joka tapauksessa mukana. Olemme kiitollisia siitä sivistyneestä näkemyksestä, joka on tämän valmistelun takana. Tulevaisuus ratkaisee, miten yhteiskunnallisen yritystoiminnan asiantuntijatyön toiminnat jatkossa yksityiskohtaisesti organisoituvat, mutta lähtökohdat ovat hyvät tulevaisuuden rakentamiseen”, kertoo hanketta valmistelevassa työryhmässä mukana ollut Osuustoimintakeskus Pellervon toimitusjohtaja Sami Karhu.

Lue lisää:

TEMatiikkaa-blogi: Yhteiskunnalliset yritykset – miksi juuri nyt? https://tem.fi/blogi/-/blogs/yhteiskunnalliset-yritykset-miksi-juuri-nyt-

Jaa artikkeli

Lue myös

Pellervon lausunto kestävyysraportointidirektiivin kansallista implementointia koskevien säännösten alkuvaiheen valmisteluun

Edustamiemme osuustoiminnallisten yritysten osalta pidämme ensisijaisen tärkeänä sitä, että valmistelussa huomioidaan osuustoiminnallisten yritysten osakeyhtiöistä poikkeava liiketoimintamalli. Osana kestävyysraportointidirektiivin kansallista voimaansaattamista tulisi kirjanpitolakiin ottaa säännökset, joiden mukaisesti ryhmärakenteella toimivilla osuuskunnilla on osakeyhtiöitä vastaava mahdollisuus siihen, että yksittäiset  osuuskunnat vapautetaan konsernirakenteella toimivien osakeyhtiöiden tavoin raportointivelvollisuudesta, jos osuuskuntien omistaman keskusyhteisön toimintakertomukseen  sisällytetään omistajaosuuskuntien vastuullisuustiedot.