Kilpailulain muutokset voimaan 24.6.2021

Eduskunta hyväksyi kilpailulain muutoksia koskevan hallituksen esityksen (HE 210/2020). Muutokset tulivat voimaan 24.6.2021 (laki 546/2021). Kyseessä on merkittävin EU- ja kansallisen kilpailulainsäädännön muutos vuosiin, joka tehostaa kilpailunrajoitusten valvontaa ja parantaa kilpailusääntöjen ennaltaehkäisevää vaikutusta.

Keskeisimmät muutokset koskevat yrityksille määrättäviä seuraamusmaksuja. Yritykselle voidaan jatkossa määrätä seuraamusmaksu myös kilpailulain menettelysääntöjen rikkomisesta, jos yritys esimerkiksi jättää vastaamatta kilpailuviranomaisten mahdollisen kilpailurajoitusten selvittämiseksi tehtyihin tiedusteluihin. Myös yhteenliittymien maksettavaksi määrättävät seuraamusmaksut nousevat ja vastuu seuraamusmaksuista kasvaa merkittävästi. Lisäksi laissa on määritelty seuraamusmaksuille laskentakaavat.

Muita keskeisiä muutoksia on mahdollisuus määrätä kilpailunrajoitukseen syyllistynyt yritys toteuttamaan rakenteellisia korjaustoimenpiteitä, kuten myymään osan liiketoiminnastaan. Myös kilpailunrajoituksen lopettamiseksi annettavan väliaikaisen määräyksen määräaikaa pidennettiin 90 päivästä vuoteen.

Lisätietoja:

https://www.kkv.fi/ajankohtaista/Tiedotteet/2021/17.6.2021-kilpailunrajoitusten-valvontaan-ja-seuraamuksiin-muutoksia–kilpailulain-muutokset-voimaan-24.6.2021/

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210546

Jaa artikkeli

Lue myös

Kansainvälinen osuustoimintapäivä: Osuuskunnat rakentavat parempaa tulevaisuutta kaikille

Osuuskunnat juhlistavat jälleen 6. heinäkuuta Kansainvälistä osuustoimintapäivää. Tämän vuoden teeman ”osuuskunnat rakentavat parempaa tulevaisuutta kaikille" mukaisesti osuustoiminnallisilla yrityksillä on tilaisuus esitellä nykyisiä ja historiallisiakin panostuksiaan, joita ne ovat tehneet kestävän tulevaisuuden rakentamisen eteen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.