Kilpailulain muutokset voimaan 24.6.2021

Eduskunta hyväksyi kilpailulain muutoksia koskevan hallituksen esityksen (HE 210/2020). Muutokset tulivat voimaan 24.6.2021 (laki 546/2021). Kyseessä on merkittävin EU- ja kansallisen kilpailulainsäädännön muutos vuosiin, joka tehostaa kilpailunrajoitusten valvontaa ja parantaa kilpailusääntöjen ennaltaehkäisevää vaikutusta.

Keskeisimmät muutokset koskevat yrityksille määrättäviä seuraamusmaksuja. Yritykselle voidaan jatkossa määrätä seuraamusmaksu myös kilpailulain menettelysääntöjen rikkomisesta, jos yritys esimerkiksi jättää vastaamatta kilpailuviranomaisten mahdollisen kilpailurajoitusten selvittämiseksi tehtyihin tiedusteluihin. Myös yhteenliittymien maksettavaksi määrättävät seuraamusmaksut nousevat ja vastuu seuraamusmaksuista kasvaa merkittävästi. Lisäksi laissa on määritelty seuraamusmaksuille laskentakaavat.

Muita keskeisiä muutoksia on mahdollisuus määrätä kilpailunrajoitukseen syyllistynyt yritys toteuttamaan rakenteellisia korjaustoimenpiteitä, kuten myymään osan liiketoiminnastaan. Myös kilpailunrajoituksen lopettamiseksi annettavan väliaikaisen määräyksen määräaikaa pidennettiin 90 päivästä vuoteen.

Lisätietoja:

https://www.kkv.fi/ajankohtaista/Tiedotteet/2021/17.6.2021-kilpailunrajoitusten-valvontaan-ja-seuraamuksiin-muutoksia–kilpailulain-muutokset-voimaan-24.6.2021/

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210546

Jaa artikkeli

Lue myös

Emme tiedä miten vastuullista osuustoiminta on

Osuuskunnista puhutaan arvopohjaisina yrityksinä, jotka tuottavat kestävää hyötyä jäsenilleen. Ne ovat merkittäviä alueellisen elinvoiman lisääjiä; työllistävät ja investoivat Suomeen. monet suuret osuuskunnat ovat vastuullisuudessa edelläkävijöitä ja brändivertailussa yritysten brändit menestyvät. Mutta mikä tästä liittyy osuustoiminnalliseen yritysmuotoon? Mitkä ovat niitä vain osuuskunnille ominaisia piirteitä, jotka erottavat ne muista yritysmuodoista? Onko sellaisia? Näistä teemoista keskusteltiin Pellervolla 13.syyskuuta osuustoimintayritysten vastuullisuudesta ja viestinnästä vastaavien kanssa.