Pellervon hallitus vahvisti järjestölle sen ensimmäisen vastuullisuusstrategian

Vastuullisuuden ja kestävien toimintatapojen tärkeys kasvaa vuosi vuodelta. Ei vain yrityksille vaan myös niitä palveleville järjestöille. Tästä syystä myös Osuustoimintakeskus Pellervo on viime vuonna aloittanut oman, ensimmäisen vastuullisuusstrategiansa valmistelun.

Pellervon hallitus hyväksyi strategian kokouksessaan 10.6.2021, jonka mukaan järjestön vastuullisuustyön missiona on:

Vahvistaa mielikuvaa osuustoiminnasta kestävänä ja arvopohjaisena yritystoimintana sekä auttaa osuustoimintayrityksiä ymmärtämään ja viestimään erityisesti yritysmuotoon liittyvät vastuullisuuden kilpailuetunsa. ​

Tämän päämäärän saavuttamiseksi Pellervo:

  • Kannustaa suurempia osuustoimintayrityksiä entistä vaikuttavampiin vastuullisuustekoihin ​
  • Rohkaisee ja tukee pk-osuuskuntia aloittamaan ja kehittämään omaa vastuullisuustyötään ja viestimään vastuullisuudestaan​
  • Tukee jäsenyrityksiä vastuullisuustekojensa esiin tuomisessa ja näkyvyydessä​
  • Tekee itsestään kestävän talouden ajatusjohtajan, jolloin osuustoiminta nähdään parhaana tapana edistää tulevaisuuden kestävää talousmallia​
  • Integroi vastuullisuuden ja kestävyyden osaksi kaikkea toimintaansa ja luo Pellervosta foorumin osuustoiminnan vastuullisuuskeskusteluille ​

Päätavoitteiden saavuttamiseksi tulee myös kirkastaa koko osuustoimintakentälle yhteisten arvojen, periaatteiden ja osuustoimintaidentiteetin merkitys​ sekä pohtia yhdessä käsitteitä ja mittareita, joiden avulla voimme yhdessä keskustella ja viestiä osuustoimintayritysten vastuullisuustavoitteista ja saavutuksista​. Uusien kumppanuuksien luominen on avain asemassa.

Pellervon vastuullisuus- ja kestävyystyö tähtää visioon, jonka mukaan:

Osuuskunnat ja keskinäiset yritykset tunnistetaan vastuullisuuden ja kestävyyden edelläkävijöinä ja Pellervo kestävyyden aktiivisena edistäjänä. ​

Jaa artikkeli

Lue myös

Ny arbetslivsprofessur vid Åbo Akademi

Åbo Akademi inrättar en ny arbetslivsprofessur vid Handelshögskolan. Professurens fokus kommer att ligga på hållbart entreprenörskap och kooperation inom små och medelstora företag och glesortsutveckling. Den affilierade professuren möjliggörs genom donationer som tillfallit universitetet genom den statliga motfinansieringskampanjen som avslutades i juni.

Tänä vuonna vietetään jo 100. Kansainvälistä osuustoimintapäivää

Perinteisesti heinäkuun ensimmäisenä lauantaina osuuskunnat eri puolilla maailmaa viettävät kansainvälistä osuustoimintapäivää (#CoopsDay). 2.heinäkuuta 2022 juhlitaan jo 100. kerran. Kymmenen vuotta sitten vietettiin YK:n kansainvälistä osuustoimintavuotta, joka toi esiin osuuskuntien ainutlaatuisen panoksen maailman kehittämiseen. Vuoden 2022 osuustoimintapäivän tunnuslause "Osuuskunnat rakentavat parempaa maailmaa" toistaa tutun kansainvälisen osuustoimintavuoden 2012 teeman.

Mari Kokko Osuustoimintakeskus Pellervon uudeksi toimitusjohtajaksi

Elinkeinoministeri Mika Lintilän erityisavustaja Mari Kokko on valittu Osuustoimintakeskus Pellervon ja Pellervo Median uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävissään syyskuun 1. päivä. Päätöksen toimitusjohtajanimityksestä teki Pellervon valtuuskunta kokouksessaan Helsingin Pasilassa tiistaina 28. kesäkuuta.

Yhteisöjen etäkokouksia koskeva hallituksen esitys hyväksyttiin eduskunnassa

Eduskunta hyväksyi vähäisin tarkennuksin 21.6.2022 hallituksen esityksen yhteisöjen etäkokouksia koskevista yhteisölakien muutoksista. Lakimuutokset tulevat todennäköisesti voimaan 1.7.2022. Etäkokouksia koskeva keskeisin muutos on mahdollisuus pitää osuuskunnan kokous pelkästään etäkokouksena, jos säännöissä niin määrätään.