TEM myönsi määrärahan: Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus aloittaa, Pellervon työntekijänä Jarmo Hänninen

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt kolme miljoonaa euroa valtionavustusta  valtakunnallisen yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen perustamiseksi. Kyseessä on asiantuntijayksikkö, joka tukee yhteiskunnallisten yritysten syntymistä ja kasvua. Hankkeen taustalla on kuusi organisaatiota, joiden asiantuntijoita keskuksessa hyödynnetään.  Pellervon koordinaatiovastuulla ovat neuvonta- ja ohjauspalvelut, johon tehtävään on palkattu Pellervon valtuuskunnan jäsen, Coop Finland ry:n Jarmo Hänninen. Hänen työsuhteensa ulottuu vuoden 2023 loppuun.

 

Osaamiskeskus tarjoaa valtakunnallista neuvontaa ja ohjausta yhteiskunnallista yritystoimintaa harjoittaville tai käynnistäville yrittäjille ja yhteisöille yritysmuodosta ja toimialasta riippumatta.

Tehtävänä on myös rakentaa asiantuntijapalveluiden verkosto vahvistamaan yhteiskunnallisen yritystoiminnan toimintaedellytyksiä ja lisäämään osatyökykyisten työllistämistä.

TEM:in määritelmän mukaan yhteiskunnallinen yritys perustetaan, kun halutaan tuoda ratkaisu johonkin yhteiskunnalliseen ongelmaan ja tuottaa yhteistä hyvää. Toiminta on kannattavaa, mutta ne eivät ensisijaisesti tavoittele voittoa omistajilleen vaan ohjaavat suurimman osan liikevoitostaan valitsemansa yhteiskunnallisen tavoitteen toteuttamiseen.

Neuvontaa ja verkostojen rakentamista

Nyt perustettava keskus on asiantuntijayksikkö, joka tukee yhteiskunnallisten yritysten syntymistä ja kasvua. Rahoitusta sen toimintaan saadaan myös EU:n sosiaalirahastosta.  

Osaamiskeskus tarjoaa valtakunnallista neuvontaa ja ohjausta yhteiskunnallista yritystoimintaa harjoittaville tai käynnistäville yrittäjille ja yhteisöille yritysmuodosta ja toimialasta riippumatta.

Tehtävänä on myös rakentaa asiantuntijapalveluiden verkosto vahvistamaan yhteiskunnallisen yritystoiminnan toimintaedellytyksiä ja lisäämään osatyökykyisten työllistämistä.  

Osaamiskeskusaloittaa toimintansa välittömästi ja jatkuu valtionavustuksen turvin vuoden 2023 loppuun saakka.  
 
Valtionavustusta myönnettiin kuuden organisaation verkostolle. Hanketta koordinoi Yhteiskunnallisten yritysten liitto Arvo ry. Mukana ovat lisäksi Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, Kuntoutussäätiö sr, Osuustoimintakeskus Pellervo ry, Silta-Valmennusyhdistys ry ja Vates-säätiö sr.  

Marinin hallitusohjelmaan nojaava hanke

Työ- ja elinkeinoministeriön selvityksen mukaan yhteiskunnallisia yrityksiä olisi Suomessa arviolta 1 700, ja niissä työskentelee yli 50 000 ihmistä. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on lähes 5,8 miljardia euroa. Pääosa toimii sosiaali- ja terveysalalla sekä hyvinvointipalveluissa sekä mm kiertotaloudessa ja ympäristöalalla.

Yhteiskunnalliselle yrittäjyydelle ja uusille liiketoimintamalleille on kysyntää muuallakin kuin sosiaali-ja terveysalalla tai ympäristökysymyksissä. Tähän vaikuttavat muun muassa yrittäjyyden monimuotoistuminen, kuten itsensä työllistäjien kasvava joukko.

Yhteiskunnallinen yritystoiminta on yksi pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan kirjatuista keinoista rakentaa luottamukseen ja tasa-arvoisuuteen perustuvia työmarkkinoita ja nostaa työllisyysastetta.

Osaamiskeskuksen perustamisen taustalla on hallituksen keväällä 2021 puoliväliriihessään hyväksymä yhteiskunnallisten yritysten strategia. Sen päämäärä on lisätä uusien yhteiskunnallisten yritysten määrää ja tunnettuutta sekä kehittää niiden osaamista erityisesti toiminnan vaikuttavuuden parantamiseksi. Yksi strategian keskeisistä tavoitteista on työllistää osatyökykyisiä ja muuten vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia.

Osaamiskeskus on osa hallituksen Työkykyohjelmaa ja hallituksen työllisyystoimien kokonaisuutta.

Työkykyohjelman tarkoitus on edesauttaa osatyökykyisten työllistymistä ja työssä jaksamista.

Osaamiskeskus hyödyntää eri alojen asiantuntijoita 

Hankkeessa mukana olevat organisaatiot täydentävät toisiaan siten, että niiden osaamisalueet kattavat koko suomalaisen yhteiskunnallisen yritystoiminnan ja yrittäjyyden kirjon.

Kokonaisuuteen kuuluvat sosiaalisten innovaatioiden, yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, liiketoiminnan, kestävän kehityksen ja osatyökykyisten työllistämisen näkökulmat. 

Osaamiskeskuksen neuvonta- ja ohjauspalveluista hyötyvät yritysten ja yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä kiinnostuneiden lisäksi esimerkiksi oppilaitokset ja tutkimusyhteisöt, ELY-keskukset ja muutkin julkisia yrityspalveluja tuottavat organisaatiot.  

Asiantuntija-avun lisäksi osaamiskeskus edistää vaikuttavuusperusteisten liiketoimintamallien käyttöönottoa, sosiaalisia innovaatioita, tutkimusta, tiedonkeruuta sekä koulutusta eri teemoista. Sen ydintehtäviin kuuluu myös hautomo- ja kiihdyttämötoimintaa. 

Yritykset saavat osaamiskeskukselta tukea myös sidosryhmätyön kehittämiseen ja uusien kumppanuuksien löytämiseen, hallinnon järjestämiseen sekä apua osatyökykyisten työllistämiseen.  

Lue lisää: TEM

 

Jaa artikkeli

Lue myös

Reilun kaupan tiloilla kehitetään ilmastoystävällisempiä viljelytapoja

Viikolla 43 vietettävä Reilun kaupan viikko pureutuu ilmastonmuutokseen, joka on tehnyt viljelijöiden arjesta ja toimeentulosta yhä epävarmempaa. Yksi ilmastonmuutokselle herkimmistä raaka-aineista on kahvi. Entistä lämpimämmät ja kosteammat olosuhteet saavat kahvin kukat putoamaan liian aikaisin ja kasvitaudit yleistymään. Reilun kaupan tiloilla kahvipensaita on vaihdettu uusiin kestävämpiin pensaisiin ja osuuskuntia on koulutettu pitkäjänteisimmiksi ja strategisemmiksi. Työn seurauksena tuotanto on kasvanut ja kestää nykyään paremmin ilmastonmuutoksen riskejä.

Osuuspankit kutsuvat omistaja-asiakkaitaan valitsemaan vastuullisuustekoja

OP:n perustehtävästä kumpuavaa vastuullisuustyötä halutaan kehittää tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Osana omistaja-asiakasohjelmaansa OP kutsuu ensimmäistä kertaa omistaja-asiakkaansa osallistumaan tulevien vastuullisuustekojen valintaan. OP Mediassa on 4.-31.10. avoinna kyselylomake, jolla voi ottaa kantaa oman osuuspankin vastuullisuustyöhön.

Tietosuoja-asetusten hallintakeskus

Sivuston evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivustot tallentavat tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi, kun käyt sivustolla. Evästeet tallentavat erilaisia tietoja laitteestasi; esimerkiksi selaimen kielen, laitteen sijainnin ja tekniset ominaisuudet.

Evästeitä ei käytetä henkilöllisyyden tunnistamiseen, evästeitä käytetään ainoastaan edellä kuvattuun tarkoitukseen.

PHPSESSID, wordpress_test_cookie, tk_tc, tk_ai, gdpr[consent_types], gdpr[allowed_cookies]

Google Analytics -evästeet

Käytämme Google Analytics -ohjelmaa kerätäksemme tietoja siitä, miten sivustoa käytetään ja miten voimme parhaiten tarjota käyttäjille heidän tarvitsemiaan tietoja.

_ga, _gid
_ga, _gid