Metsä Group lahjoittaa Helsingin ja Oulun yliopistoille yhteensä 500 000 euroa

Metsä Group on tehnyt 250 000 euron suuruiset lahjoitukset Helsingin ja Oulun yliopistoille. Lahjoitukset kohdennetaan Helsingin yliopiston luonnontieteelliselle sekä maatalous-metsätieteelliselle koulutusaloille ja Oulun yliopiston tekniikan koulutusalalle. Metsä Group haluaa investoida näiden alojen opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen. 

”Metsä Group valmistaa uusiutuvasta pohjoisesta puusta kierrätettäviä tuotteita maailman väestön arjen tarpeisiin. Vastuullisuus, kilpailukykyinen tuotanto ja henkilöstön huippuosaaminen ovat toimintamme ydin. Haluamme kehittää metsätaloutta ja -teollisuutta, mikä ei ole mahdollista ilman laadukasta korkeakoulutusta ja tutkimusta”, sanoo Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä

Helsingin ja Oulun yliopistot ovat Metsä Groupin kumppanuusyliopistoja, joissa opetetaan ja tehdään tutkimusta Metsä Groupille tärkeillä tieteenaloilla. Yliopistoissa tapahtuva bio- ja kiertotalouden eri osa-alueiden tutkimus on tärkeää koko teollisuudenalan kehitykselle. Erityisesti yhteiset kehitysprojektit vievät alaa eteenpäin, sillä innovaatiot ja uudet avaukset syntyvät usein eri organisaatioiden rajapinnoilla. Tästä Metsä Groupin kehitteillä oleva puupohjainen Kuura-tekstiilikuitu on erinomainen esimerkki.

Metsä Groupilla on käynnissä miljardi-investoinnit Suomeen, minkä takia alan osaamiselle ja tutkimukselle on kysyntää tulevaisuudessa.

”Arvostamme kumppanuuttamme Metsä Groupin kanssa. Jaamme yhteiset tavoitteet luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen ja uusien innovaatioiden luomiseen liittyen. Kiertotalous ja epäorgaanisten sivuvirtojen hyödyntäminen, digitaalisuus sekä ilmaston muutos ovat esimerkkejä yhteisen kiinnostuksen kohteista. Lahjoitusvarat ovat meille tärkeä strateginen rahoitusinstrumentti, jolla voidaan vahvistaa tutkimuksemme ja toimintamme vaikuttavuutta valituilla alueilla. Käytämme varoja ensisijaisesti avainrekytointeihin”, sanoo Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki.

”Helsingin yliopisto on erittäin iloinen tästä merkittävästä lahjoituksesta ja otamme sen vastaan kiitollisina. Kumppanuutemme keskiössä on tulevaisuuden osaamisen varmistaminen ja kestävyyshaasteiden ratkaiseminen erityisesti metsätalouden ja kiertotalouden kemian aloilla, ja näiden edistämiseen tulemme lahjoituksen myös käyttämään”, sanoo Helsingin yliopiston rehtori Sari Lindblom.

Metsä Groupin lahjoitukset ovat osa vastinrahaohjelmaa, jossa valtio tukee vastinrahoituksella yksityisten säätiöiden, yritysten ja henkilöiden yliopistoille tekemiä lahjoituksia. Valtion vastinrahoituskausi jatkuu kesäkuun loppuun asti 2022.

Jaa artikkeli

Lue myös

Yhteisöjen etäkokouksia koskeva hallituksen esitys hyväksyttiin eduskunnassa

Eduskunta hyväksyi vähäisin tarkennuksin 21.6.2022 hallituksen esityksen yhteisöjen etäkokouksia koskevista yhteisölakien muutoksista. Lakimuutokset tulevat todennäköisesti voimaan 1.7.2022. Etäkokouksia koskeva keskeisin muutos on mahdollisuus pitää osuuskunnan kokous pelkästään etäkokouksena, jos säännöissä niin määrätään.

Historian ja yhteiskuntaopin opettajat osuustoimintaopissa 

"Osuustoiminnalla on sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen ulottuvuus. Sillä on myös hyvin merkittävä - ja vähän päässyt unohtumaan päässyt - rooli myös Suomen historiallisessa kehityksessä. Siksi tästä talousmallista pitäisi kertoa nuorille", totesi aineettoman pääoman professori Anu Puusa Itä-Suomen yliopistosta. 

Arinalta lahjoitukset Lapin ja Oulun yliopistoille

Arinan hallitus on päättänyt osuuskaupan lahjoituksista Lapin yliopiston ja Oulun yliopiston varainhankintaan. Arina lahjoittaa yliopistoille yhteensä 175 000 €, euron asiakasomistajaa kohden. Lahjoituksista Lapin yliopisto saa 50 000 € ja Oulun yliopisto 125 000 €, perustuen Arinan jäsenmäärän maantieteellisen jakaumaan. Yliopistot saavat lahjoituksille valtiolta jopa 2,5-kertaisen vastinrahan, joten lahjoituksilla on merkittävä aluevaikutus.