Metsä Group lahjoittaa Helsingin ja Oulun yliopistoille yhteensä 500 000 euroa

Metsä Group on tehnyt 250 000 euron suuruiset lahjoitukset Helsingin ja Oulun yliopistoille. Lahjoitukset kohdennetaan Helsingin yliopiston luonnontieteelliselle sekä maatalous-metsätieteelliselle koulutusaloille ja Oulun yliopiston tekniikan koulutusalalle. Metsä Group haluaa investoida näiden alojen opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen. 

”Metsä Group valmistaa uusiutuvasta pohjoisesta puusta kierrätettäviä tuotteita maailman väestön arjen tarpeisiin. Vastuullisuus, kilpailukykyinen tuotanto ja henkilöstön huippuosaaminen ovat toimintamme ydin. Haluamme kehittää metsätaloutta ja -teollisuutta, mikä ei ole mahdollista ilman laadukasta korkeakoulutusta ja tutkimusta”, sanoo Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä

Helsingin ja Oulun yliopistot ovat Metsä Groupin kumppanuusyliopistoja, joissa opetetaan ja tehdään tutkimusta Metsä Groupille tärkeillä tieteenaloilla. Yliopistoissa tapahtuva bio- ja kiertotalouden eri osa-alueiden tutkimus on tärkeää koko teollisuudenalan kehitykselle. Erityisesti yhteiset kehitysprojektit vievät alaa eteenpäin, sillä innovaatiot ja uudet avaukset syntyvät usein eri organisaatioiden rajapinnoilla. Tästä Metsä Groupin kehitteillä oleva puupohjainen Kuura-tekstiilikuitu on erinomainen esimerkki.

Metsä Groupilla on käynnissä miljardi-investoinnit Suomeen, minkä takia alan osaamiselle ja tutkimukselle on kysyntää tulevaisuudessa.

”Arvostamme kumppanuuttamme Metsä Groupin kanssa. Jaamme yhteiset tavoitteet luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen ja uusien innovaatioiden luomiseen liittyen. Kiertotalous ja epäorgaanisten sivuvirtojen hyödyntäminen, digitaalisuus sekä ilmaston muutos ovat esimerkkejä yhteisen kiinnostuksen kohteista. Lahjoitusvarat ovat meille tärkeä strateginen rahoitusinstrumentti, jolla voidaan vahvistaa tutkimuksemme ja toimintamme vaikuttavuutta valituilla alueilla. Käytämme varoja ensisijaisesti avainrekytointeihin”, sanoo Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki.

”Helsingin yliopisto on erittäin iloinen tästä merkittävästä lahjoituksesta ja otamme sen vastaan kiitollisina. Kumppanuutemme keskiössä on tulevaisuuden osaamisen varmistaminen ja kestävyyshaasteiden ratkaiseminen erityisesti metsätalouden ja kiertotalouden kemian aloilla, ja näiden edistämiseen tulemme lahjoituksen myös käyttämään”, sanoo Helsingin yliopiston rehtori Sari Lindblom.

Metsä Groupin lahjoitukset ovat osa vastinrahaohjelmaa, jossa valtio tukee vastinrahoituksella yksityisten säätiöiden, yritysten ja henkilöiden yliopistoille tekemiä lahjoituksia. Valtion vastinrahoituskausi jatkuu kesäkuun loppuun asti 2022.

Jaa artikkeli

Lue myös

Uusi osuuskunta tuo markkinoille kansallisen tunnistautumispalvelun – tarjoaa vaihtoehdon salasanoille

Suomalaiset kirjautuvat jatkossa helpommin sähköisiin palveluihin eri tunnusten hallinnoimisen sijasta, kun Suomen markkinoille tuodaan kansallinen digitaalinen tunnistautumispalvelu. Hankekokonaisuuden vetäjäksi on perustettu Suomen Tunnistautumisosuuskunta, joka kutsuu digitaalisen liiketoimintansa edistämisestä kiinnostuneet yritykset kehittämään palvelua yhdessä.

Osuustoiminnan identiteetin päivitystyö käynnistyi

ICA eli Maailman osuustoimintajärjestö on päättänyt aloittaa osuustoiminnan arvojen ja periaatteitten tarkastelun. Työtä ohjaamaan nimettiin 20 hengen asiantuntijakomitea, jonka jäsenistä suomalaisia on peräti kaksi: Johtamisen professori Anu Puusa Itä-Suomen yliopistosta ja Helsingin yliopistosta äskettäin eläköitynyt oikeustieteen dosentti Hagen Henry. 

Yritysten luotava nyt strategioita, joilla ei tähdätä jatkuvaan kasvuun

Yhteiskunnallisessa keskustelussa on alettu yhä laajemmin keskustella siitä, miten jatkuva kasvu ei ole enää mahdollista yrityksillekään. Uudehko ajattelutapa on nDegrowth-talous, josta on käytetty suomennoksia kuten kohtuutalous, ei-kasvu tai negatiivinen kasvu. Se tarkoittaa vapaaehtoista talouden koon rajoittamista, ympäristön ja luonnonvarojen talouskasvulle asettamien rajojen tunnistamista ja pyrkimystä pois sokeasta uskosta talouskasvun ja hyvinvoinnin yhteyteen. 

Kestävää ruokaa kasvavalle väestölle ilman peltopinta-alan lisäämistä: Valio tutkii tulevaisuuden ruoantuotantoa solumaatalouden keinoin

Valio aloittaa yhdessä VTT:n kanssa projektin, jossa tutkitaan, millaisia ainesosia solumaatalouden avulla voitaisiin tuottaa elintarviketeollisuuden käyttöön. Tutkimusprojektissa kehitetään teknologiaa bioteknisesti tuotetuille proteiineille. Solumaataloudessa ruoka tuotetaan bioreaktoreissa, joissa ne kasvavat mikrobien avulla fermentoimalla. Fermentointi on Valiolle ennestään tuttu prosessi, sillä sitä käytetään perinteisesti hapanmaitotuotteiden ja juustojen valmistuksessa.