Osuustoiminnan ja keskinäisyyden työelämäprofessuuri lahjoituksena Turun kauppakorkeakoululle

Uusi osuustoiminnan ja keskinäisyyden työelämäprofessuuri vahvistaa erityisesti osuustoiminnallisiin ja keskinäisiin yhtiöihin liittyvää osaamista Turun yliopistossa.

Työelämäprofessori tuo Turun kauppakorkeakouluun paljon kaivattua osaamista osuustoiminnallisuudesta eli asiakasomisteisuudesta ja keskinäisyydestä eli omistaja-asiakkuudesta. Tavoitteena on perehdyttää opiskelijoita eri yhtiömuotojen vahvuuksiin ja haasteisiin, sekä johtamiseen erilaisissa yhtiömuodoissa.

– Osuustoiminnallisuus ja keskinäisyys ovat Suomessa ja maailmalla erittäin merkittäviä yhtiö- ja toimintamuotoja, mutta niiden tutkimus ja koulutus on Suomessa erittäin vaatimattomalla pohjalla. Tämän työelämäprofessuurin tarkoituksena onkin osaltaan paikata juuri tätä puutetta, Turun kauppakorkeakoulun dekaani Markus Granlund kertoo.

Työelämäprofessuurin lahjoittavat yhdessä Turun Osuuskauppa, Turun Seudun Osuuspankki, OP Ryhmän Tutkimussäätiö, LähiTapiola Varsinais-Suomi Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö sekä Osuustoimintakeskus Pellervo. 

– Asiakkaidensa 100% omistamilla yrityksillä on merkittävä ja yhä kasvava rooli elinkeinoelämässä, kansallisen hyvinvoinnin rakentamisessa ja suomalaisessa omistuksessa. Tulevaisuuden Suomi tarvitsee osaajia, jotka ymmärtävät osuustoiminnan ja keskinäisyyden erityispiirteet ja vahvuudet. Tällä lahjoituksella haluamme nostaa esiin osuustoiminnan tunnettuutta ja merkitystä, sanoo Turun Osuuskaupan toimitusjohtaja Antti Heikkinen.

– Yhä edelleen tänä päivänä noin 70 % suomalaisista vakuuttaa elämänsä tärkeimpiä asioita asiakkaiden omistamissa yhtiöissä. Silti keskinäisyyden tunnettuus on heikkoa: ihmiset eivät oikein tiedä, mitä omistajuus vakuutusyhtiössä tarkoittaa. Tutkimus ja tieto ovat avainasemassa sekä hyötyjen avaamiseen että keskinäisten yhtiöiden kehittämiseen, LähiTapiola Varsinais-Suomen toimitusjohtaja Olli Aakula perustelee päätöstä olla mukana.

– Tämä on iso uutinen. Osuustoiminta ansaitsee arvonnousua ja huomiota yliopistotutkimuksen ja -opetuksen parissa. Pellervo yhtenä lahjoittajana tukee asiaa sataprosenttisesti, Osuustoimintakeskus Pellervon vt. toimitusjohtaja Kari Huhtala iloitsee. 

Määräaikainen työelämäprofessuuri täytetään 1.8.2022 alkaen.

Jaa artikkeli

Lue myös

Pellervon lausunto kestävyysraportointidirektiivin kansallista implementointia koskevien säännösten alkuvaiheen valmisteluun

Edustamiemme osuustoiminnallisten yritysten osalta pidämme ensisijaisen tärkeänä sitä, että valmistelussa huomioidaan osuustoiminnallisten yritysten osakeyhtiöistä poikkeava liiketoimintamalli. Osana kestävyysraportointidirektiivin kansallista voimaansaattamista tulisi kirjanpitolakiin ottaa säännökset, joiden mukaisesti ryhmärakenteella toimivilla osuuskunnilla on osakeyhtiöitä vastaava mahdollisuus siihen, että yksittäiset  osuuskunnat vapautetaan konsernirakenteella toimivien osakeyhtiöiden tavoin raportointivelvollisuudesta, jos osuuskuntien omistaman keskusyhteisön toimintakertomukseen  sisällytetään omistajaosuuskuntien vastuullisuustiedot.