Ny arbetslivsprofessur vid Åbo Akademi

Åbo Akademi inrättar en ny arbetslivsprofessur vid Handelshögskolan. Professurens fokus kommer att ligga på hållbart entreprenörskap och kooperation inom små och medelstora företag och glesortsutveckling. Den affilierade professuren möjliggörs genom donationer som tillfallit universitetet genom den statliga motfinansieringskampanjen som avslutades i juni.

Bland donatorer finns tre andelsföretag, Handelslaget Varuboden-Osla, Östra Nylands Andelsbank och Atria Oyj, berättar Kari Huhtala, vd för Finlands Svenska Andelsförbund och interim vd för Pellervo Coop Center (Osuustoimintakeskus Pellervo). Dessutom fick vi tre stiftelser, Stiftelsens Finlanssvenska Jordfonden (huvudfinansiär), OP-Forskningsstiftelse och Keskitien Säätiö med, tillägger Huhtala som själv var aktivt med i processen. Pellervo Coop Center och Finlands Svenska Andelsförbund bidrar också i finansieringen av professuren.

Arbetslivsprofessuren kommer bidra till forskningen och utvecklingen bland annat genom att fördjupa samarbetet mellan forskare och näringsliv och genom att lyfta fram nya infallsvinklar på företagande bland annat via kooperation och andelslag.

–Den här svenskspråkiga professuren ska vara unik i Finland och eventuellt i hela världen, gläds Huhtala.  Den förenar två viktiga aspekter, entreprenörskap och kooperation samt strävar efter hållbara lösningar som främjar speciellt landsbygdens välmående.

Donationsprofessuren kommer att vara tidsbunden på högst tre år och utgöra omkring 20 procent av en ordinarie anställning. Ambitionen är att rekrytera en person med doktorsexamen och inom inriktningen relevant arbetserfarenhet från näringslivet, offentlig förvaltning eller tredje sektorn.

Mera information på Åbo Akademis websida.

Jaa artikkeli

Lue myös

Sijoitusosuuskunta Arvo on matkalla pörssiin

Keski- ja Pohjoispohjanmaalle alueellista elinvoimaa toiminnallaan tavoitteleva osuuskunta tavoittelee osuuksiensa uudeksi kauppapaikaksi Helsingin pörssissä toimivaa First North -listaa. Siitä tulisi tämän markkinaympäristön ensimmäinen osuuskunta.

Uusi terveyskauppojen yhteisö BioPro osuuskunta luottaa kotimaisuuteen, kauppiasvetoisuuteen ja hyvään henkilökohtaiseen palveluun

Suomeen on syntynyt uusi terveyskaupan yhteisö, kun yhdeksän pitkän linjan terveystuotealan yrittäjää perustivat BioPro osuuskunnan. BioPron toiminta käynnistyi Espoossa keväällä 2022, kun ensimmäinen BioPro -nimen alla toimiva myymälä aloitti toimintansa Espoon Lippulaivassa. Tällä hetkellä kauppoja löytyy jo yhteensä 12 eri puolilla Suomea. Tammikuussa 2023 BioPro kauppiaat kokoontuivat osuuskunnan perustamiskokoukseen, jonka jälkeen yhteistoiminta pääsee virallisemmin käyntiin.