Ny arbetslivsprofessur vid Åbo Akademi

Åbo Akademi inrättar en ny arbetslivsprofessur vid Handelshögskolan. Professurens fokus kommer att ligga på hållbart entreprenörskap och kooperation inom små och medelstora företag och glesortsutveckling. Den affilierade professuren möjliggörs genom donationer som tillfallit universitetet genom den statliga motfinansieringskampanjen som avslutades i juni.

Bland donatorer finns tre andelsföretag, Handelslaget Varuboden-Osla, Östra Nylands Andelsbank och Atria Oyj, berättar Kari Huhtala, vd för Finlands Svenska Andelsförbund och interim vd för Pellervo Coop Center (Osuustoimintakeskus Pellervo). Dessutom fick vi tre stiftelser, Stiftelsens Finlanssvenska Jordfonden (huvudfinansiär), OP-Forskningsstiftelse och Keskitien Säätiö med, tillägger Huhtala som själv var aktivt med i processen. Pellervo Coop Center och Finlands Svenska Andelsförbund bidrar också i finansieringen av professuren.

Arbetslivsprofessuren kommer bidra till forskningen och utvecklingen bland annat genom att fördjupa samarbetet mellan forskare och näringsliv och genom att lyfta fram nya infallsvinklar på företagande bland annat via kooperation och andelslag.

–Den här svenskspråkiga professuren ska vara unik i Finland och eventuellt i hela världen, gläds Huhtala.  Den förenar två viktiga aspekter, entreprenörskap och kooperation samt strävar efter hållbara lösningar som främjar speciellt landsbygdens välmående.

Donationsprofessuren kommer att vara tidsbunden på högst tre år och utgöra omkring 20 procent av en ordinarie anställning. Ambitionen är att rekrytera en person med doktorsexamen och inom inriktningen relevant arbetserfarenhet från näringslivet, offentlig förvaltning eller tredje sektorn.

Mera information på Åbo Akademis websida.

Jaa artikkeli

Lue myös

Vuoden osuustoimintateoksi valittiin Oulun Seudun Sähkön edullinen energia

Oulun Seudun Sähkön asiakasomistajilleen tarjoama vakaa ja edullinen energian hinta on valittu Vuoden osuustoimintateoksi osuuskuntien keskusjärjestö Pellervon järjestämässä valtakunnallisessa kilpailussa. Siinä haettiin toimintaa, jossa yrityksen osuustoiminnallisuus tulee erityisen vahvasti esille ja jäsenille on tuotettu erityisen merkityksellistä yhteistä etua.

Pellervon kannanotto osuuskuntaidentiteetistä

Kansainvälinen osuustoimintaliitto ICA on joulukuussa 2021 aloittanut arviointiprosessin, jonka tarkoituksena on selvittää, kuinka hyvin globaali osuuskuntaidentiteetti on määritelty. Pellervon hallitus on nyt koostanut suomalaisen osuustoiminnan yhteisen kannanoton osuuskuntaidentiteetistä ja lähettänyt sen ICA:lle.