Cooperatives Europe tyytyväinen komission julkaisemaan Siirtymäpolkuun ”lähi- ja yhteisötalouden” ekosysteemille

Euroopan komissio haluaa, että EU:n yhteisötaloudesta ja paikallisista yrityksistä tehdään entistä kestävämpiä, vihreämpiä ja digitaalisempia. Marraskuussa 2022 sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton julkisti kauan odotetun Siirtymäpolku (Transition Pathway) -asiakirjan ja muistutti sen täytäntöönpanon tärkeydestä yhdessä sidosryhmien kanssa ja kaikilla tasoilla, jäsenvaltioista käytännön toimijoihin ja yhteisötalouden organisaatioihin.

Siirtymäpolun tavoitteena on antaa ekosysteemin toimijoille mahdollisuus toteuttaa kaksoissiirtymää (vihreä ja digitaalinen) ja samalla edistää kestävämpää ja oikeudenmukaisempaa taloutta EU:ssa. Asiakirja täydentää vuonna 2021 julkaistuja yhteisötalouden toimintasuunnitelmaa ja uudistettua eurooppalaista teollisuuspolitiikkaa.

Cooperatives Europe on aktiivinen yhteisötalouskeskustelija

Euroopan osuustoimintajärjestö Cooperatives Europe suhtautuu myönteisesti Siirtymäpolkuun. Se on tyytyväinen komission perusteelliseen kuulemisprosessiin, johon pääsi myös osallistumaan. Prosessin aikana Cooperatives Europe korosti teemoja, joita se pitää ratkaisevina, ja on iloinen nähdessään, että tiettyjen toiminta-alojen osalta ne ovat mukana lopullisessa asiakirjassa.

Cooperatives Europe tukee esimerkiksi ”hiekkalaatikoiden” käyttöä vihreiden tai digitaalisten innovaatioiden, Tech for Goodin ja pilottien kokeilussa. Cooperatives Europe vaati myös verotuksellisia kannustimia edistämään innovaatioiden käyttöönottoa ja hyvien käytäntöjen levittämistä. Järjestö piti erinomaisena, että Euroopan digitaalisten innovaatiokeskusten (European Digital Innovation Hubs – EDIH) verkostoa ja sen työkaluja aiotaan hyödyntää tehokkaammin erityisesti digitaalisen yhteisötalouden edistämiseksi ja yhteistyön tehostamiseksi.

Sidosryhmät ovat sitoutuneet Siirtymäpolun toimeenpanoon. Cooperatives Europe lupaa työskennellä erityisesti osaamisen epäsuhtaisuuden (skills mismatch) ratkaisemiseksi niin vihreässä kuin digitaalisessakin siirtymässä.

Järjestö haluaa vahvistaa seuraavan sukupolven yhteisötalousyrittäjiä, jotka tarvitsevat koulutusta sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävistä liiketoimintamalleista. Yrittäjille on annettava tarvittavat taidot, jotta ne voivat menestyksekkäästi viherryttää tai digitalisoida toimintaansa sekä kehittyä ja kasvaa.

Cooperatives Europen puheenjohtaja Susanne Westhausen: ”Siirtymäpolku oli tärkeä osa yhteisötalouden toimintasuunnitelman käytännön toimeenpanoa, ja olemme iloisia nähdessämme kuukausien yhteisluomisen tulokset. Cooperatives Europe tulee työskentelemään yhteistyössä muiden sidosryhmien kanssa työkalun hyödyntämiseksi, sillä se auttaa osuuskuntia ja muita yhteisötalouden toimijoita toimimaan oikeudenmukaisen, osallistavan ja kestävän kaksoissiirtymän veturina.”

Lataa: Transition Pathway – Proximity and Social Economy here.
Taustatietoa:  European Commission news article on the topic.

Lähitalous koostuu paikallisista ja lyhyistä arvoketjuista, paikallisesta tuotannosta ja kulutuksesta, ihmiskeskeisistä kaupunkimalleista ja osuus- ja yhteisötalouden liiketoimintamalleista. Eräs tyypillinen lähitalouden visio on ”15 minuutin kaupunki”, jossa kaikki kansalaisen tarvitsema on 15 minuutin kävelymatkan tai pyörämatkan säteellä.

ILO:n 110. työkonferenssissa laadittu määritelmä yhteisö- ja solidaarisuustaloudesta: Yhteisötalous kattaa yritykset, organisaatiot ja muut yhteisöt, jotka harjoittavat taloudellista, sosiaalista ja ympäristöllistä toimintaa yhteisen ja/tai yleisen edun palvelemiseksi ja jotka perustuvat vapaaehtoiseen yhteistyön ja keskinäisen avun, demokraattisen ja/tai osallistavan hallinnon periaatteisiin, autonomiaan ja riippumattomuuteen, sekä ihmisten ja yhteiskunnallisen tarkoituksen ensisijaisuuteen pääomaan nähden ylijäämien ja/tai voittojen ja varojen jakamisessa ja käytössä.
Yhteisötalouden toimijat tavoittelevat pitkän aikavälin elinkelpoisuutta ja kestävyyttä sekä siirtymistä epävirallisesta taloudesta viralliseen talouteen ja toimivat kaikilla talouden sektoreilla. Ne toimivat arvojen mukaan, jotka ovat olennaisia niiden toiminnalle ja jotka ovat yhdenmukaisia ihmisistä ja planeetasta huolehtimisen, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden, keskinäisen riippuvuuden, itsehallinnon, avoimuuden ja vastuullisuuden sekä ihmisarvoisen työn ja toimeentulon saavuttamisen kanssa. Yhteisötalouteen kuuluvat kansallisesta toimintaympäristöstä riippuen osuuskunnat, yhdistykset, keskinäiset yhtiöt, säätiöt, sosiaaliset yritykset, oma-apuryhmät ja muut yhteisötlaouden arvojen ja periaatteiden mukaisesti toimivat yhteisöt.

Jaa artikkeli

Lue myös