Työntekijät brittiläisen sosiaalialan osuuskunta Leading Livesin ytimessä

”Parasta työssäni ovat ihmiset. Olemme ylpeitä siitä, että olemme erittäin tasapainoinen ja läpinäkyvä organisaatio”, sanoo Boo Dendy. ”Pystyn olemaan työntekijöidemme rinnalla ja saamaan heidät, heidän ideansa ja innostuksensa, aidosti mukaan. Tunnemme olevamme osa jotain.”

Dendy on liiketoiminnan kehityspäällikkö ja varapuheenjohtaja Leading Livesissa, sosiaalialan osuuskunnassa, joka tarjoaa tukea ihmisille, joilla on oppimisvaikeuksia, autismia tai muita haasteita. Osuuskunta toimii Suffolkin alueella itäisessä Englannissa.

”Aiemmin työskentelin kunnallisella puolella vastuullani sosiaalihuoltopalvelut. Kunta halusi leikata tarjontaa ja järjestää tarjouskilpailun, mutta he antoivat meille myös mahdollisuuden keksiä toisen vaihtoehdon.” Dendy ja hänen kollegansa alkoivat tutkia asiaa ja löysivät työosuuskuntamallin: ”Irtauduimme kunnasta 10 vuotta sitten, ja nyt olemme 100-prosenttisesti työntekijöiden omistuksessa oleva yhteiskunnallinen yritys.”

Erityisesti panostetaan nuoriin, joilla haasteita

Osuuskunta tarjoaa erilaisia tukipalveluita kuten räätälöityä henkilökohtaista avustusta ja kotihoitoa (lyhyt- ja pitkäaikaista) autisteille sekä henkilöille, joilla on oppimisvaikeuksia tai muita haasteita.

Leading Lives ylläpitää myös yhteisökeskuksia ja -yksiköitä, joissa asiakkaat voivat osallistua toimintaan, joka on suunniteltu antamaan kaikille mahdollisuuden elää omannäköistään elämää. Osuuskunnan kautta on myös mahdollisuus pitää lyhyitä lomia neljässä paikassa eri puolilla maakuntaa. Lyhyitä lomia tarjotaan erityisesti nuorille (13-25 vuotta), jotta he voivat nauttia ajasta poissa kotoa oman ikäistensä ja erityisesti heille suunnitellun tekemisen parissa.

Osuuskunta järjestää myös viikoittaisia nuorisoryhmiä (Leading Lives Night Hubs) autistisille ja oppimisvaikeuksista kärsiville nuorille.

90 prosenttia työntekijöistä on jäseniä

Leading Lives työllistää 417 henkilöä Suffolkissa, ja kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus liittyä osuuskunnan jäseniksi. ”Työntekijät voivat kaikki olla yrityksen osaomistajia”, Dendy sanoo. ”He välittävät siitä, miten osuuskuntaa pyöritetään ja miten laadukasta palvelua se tarjoaa. Kaikki ylijäämä sijoitetaan takaisin palveluiden kehittämiseen tai paikallisen yhteisön hyväksi Yhteisörahastomme kautta.”

Yli 90 prosenttia työntekijöistä on liittynyt osuuskunnan jäseniksi ja hallitus koostuu työntekijöistä. Lisäksi toiminnanjohtaja istuu kahden muun toimihenkilön kanssa hallituksessa, mutta muista äänestetään. ”Hallituskausi oli alun perin kaksi vuotta. Muutimme sen kolmeen, jotta jäsen ehtii ymmärtää ja sisäistää kunnolla osuuskunnan toimintatavat ja kykenee kehittämään niitä”, Dendy sanoo.

”Olemme myös kehittämässä rakennetta, jossa meillä on jäsenneuvosto, joka olisi aktiivisempi ja enemmän mukana toiminnassa. Näin olisi myös olemassa polku kohti hallitusjäsenyyttä. Ja olemme myös juuri äänestäneet siitä, että hallituksen puheenjohtaja on jatkossa palkallinen tehtävä organisaation ulkopuolella. Mutta emme palkkaa ketään, joka ei jaa osuustoiminnan arvoja.”

Sosiaali- ja hoitoalalle on haastavaa saada tekijöitä

Matka ei ole ollut helppo. ”Julkiselta sektorilta kolmannelle sektorille siirtyminen oli todellinen haaste”, Dendy sanoo.

”Meillä kenelläkään ei ollut kokemusta liiketoiminnasta – kaikki kokemuksemme oli julkisesta sosiaalihuollosta – joten meidän on täytynyt löytää itsestämme liiketoimintaotetta. Mutta olemme myös oppineet paljon kolmannesta sektorista; perustamalla yhteiskunnallisen yrityksen, joka vielä on työntekijäomisteinen. Olemme tehneet yhteistyötä Co-operatives UK:n, Social Enterprise UK:n ja Employee Ownership Associationin kanssa. Vuonna 2019 osuuskunta sai EOA:lta Vuoden Julkisen Palvelun Keskinäisen palkinnon.”

Pandemia ja sen jälkimainingit on ollut toinen haaste: ”Ennen koronaa olimme rekrytointi- ja pysyvyyskriisissä. Ajattelimme naiivisti, mitä mielestäni koko toimiala teki, että ihmiset olisivat kiinnostuneempia ja ymmärtäisivät paremmin terveydehoitoalaa ja sosiaalihuoltoa. Mielestäni on käynyt päinvastoin. He pelkäävät nyt sitä.”

”Olemme työnantajamarkkinoilla, joilla pyydämme ihmisiä tekemään erittäin vaikeaa työtä elinkustannuspalkalla – tilanteessa, jossa he voivat mennä paikalliseen myymälään ja ansaita paljon enemmän pienemmällä vastuulla. Ja tällä hetkellä ihmisten paineet ovat taloudellisia.”

”Meidän on rekrytoitava arvot edellä ja päästävä sisälle yhteisöihin, jotta voimme tavoittaa ihmisiä, jotka eivät ehkä edes tiedä haluavansa työskennellä sosiaalialalla. Mutta kun löydämme ihmiset, joilla on oikeat arvot, he ovat niitä, joiden kanssa haluamme työskennellä – ei välttämättä niitä, joilla on pätevyys ja kokemusta.”

Koko hoitojärjestelmä tulisi uudistaa

Dendy lisää, että tällä hetkellä kaikki Leading Livesin tekemä on yhteistyötä, kumppanuuksia ja suhteita. ”Meillä on vahvat arvot ja periaatteet ja haluamme tehdä yhteistyötä muiden osuuskuntien ja yhteiskunnallisten yritysten kanssa, mutta meidän kaikkien tulisi osallistaa paremmin myös koko yhteisöä.”

”Meille kyse on yhteistuotannosta – valtarakenteen muuttamisesta, ratkaisujen löytämisestä yhdessä ihmisten sosiaalihuollon tarpeisiin ja pyrkimykseen päästä eroon vanhentuneista hoitojärjestelmistä, jotka perustuvat vain yksittäisiin toimenpiteisiin, aikaan ja rahoitukseen. Kyse on innovatiivisuudesta, ja arvomme antavat meille mahdollisuuden toimia uudella tavalla.”

Osuustoiminnasta tulee puhua uudella tavalla

Mutta kieli voi silti olla este, Dendy sanoo, ei vain Leading Livesille vaan koko osuustoimintaliikkeelle.

”Meidän on muutettava kieltämme, tapaamme kertoa tarinoitamme”, hän sanoo. ”Me, jotka olemme mukana osuustoimintaliikkeessä, yhteiskunnallisessa arvonluonnissa, työntekijäomistajuudessa, puhumme usein ammattikieltä – jargonia – ja meidän on yksinkertaistettava käsitteitä, jotta ihmiset ymmärtävät, mistä tässä on kyse.”

”Meidän on myös lobbattava poliitikkoja ja päättäjiä suosimaan kolmatta sektoria, koska uskon todella, että tarjoamme parempaa palvelua. Periaatteidemme mukaisesti arvostamme myös työntekijöitä  – tämä tulee ylläpitämään yhteisöjä.”

Rebecca Harvey
Co-op News
2.12.2022
Lue alkuperäinen artikkeli (englanniksi).

Lue lisää Co-op News -sivuston artikkeleita osuustoiminnasta ympäri maailman.

Jaa artikkeli

Lue myös

Vuoden osuustoimintateoksi valittiin Oulun Seudun Sähkön edullinen energia

Oulun Seudun Sähkön asiakasomistajilleen tarjoama vakaa ja edullinen energian hinta on valittu Vuoden osuustoimintateoksi osuuskuntien keskusjärjestö Pellervon järjestämässä valtakunnallisessa kilpailussa. Siinä haettiin toimintaa, jossa yrityksen osuustoiminnallisuus tulee erityisen vahvasti esille ja jäsenille on tuotettu erityisen merkityksellistä yhteistä etua.

Pellervon kannanotto osuuskuntaidentiteetistä

Kansainvälinen osuustoimintaliitto ICA on joulukuussa 2021 aloittanut arviointiprosessin, jonka tarkoituksena on selvittää, kuinka hyvin globaali osuuskuntaidentiteetti on määritelty. Pellervon hallitus on nyt koostanut suomalaisen osuustoiminnan yhteisen kannanoton osuuskuntaidentiteetistä ja lähettänyt sen ICA:lle.