Lumimuutos Osuuskunnan perustaja Tero Mustoselle Goldman-palkinto, ympäristöalan ”Nobel”

Ammattikalastaja, dosentti Tero Mustonen on saanut Goldman-palkinnon Yhdysvalloissa. Kyseessä on maailman merkittävin, vihreäksi Nobeliksikin kutsuttu, ympäristöpalkinto. Se on kunnianosoitus tavallisille ihmisille, jotka ovat tehneet epätavallisia tekoja planeetan suojelemiseksi. Palkinto myönnetään nyt ensi kertaa Suomeen. Sitä on jaettu vuodesta 1989.

Goldman-palkinto myönnetään Mustoselle yhdessä vaimonsa Kaisu Mustosen kanssa perustaman Lumimuutos-osuuskunnan työstä ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjumiseksi. Palkintosumma on 200 000 dollaria (noin 185 000 euroa). Säätiö luovuttaa palkintosumman Mustosen voittoa tavoittelemattomalle osuuskunnalle, Lumimuutokselle (perustettu vuonna 2000).

Perusteluissaan maineikas Goldman-palkinto toteaa:

”Hän taistelee ilmastonmuutosta vastaan ruohonjuuritasolla ja on luonut luonnon ennallistamiseen mallin, jota voidaan soveltaa kaikkialla maailmassa.”
”Hänen johdollaan elvytetään maailman tärkeimpiä hiilinieluja vuosikymmenten teollisen käytön jälkeen ratkaisevan tärkeiksi monimuotoisuusalueiksi.”

Mustonen luotsaa OSK Lumimuutoksen Elpyvä maisema -ennallistamisohjelmaa (www.maisema.org), joka perustettiin 2018. Pääosin säätiörahoitteisen ohjelman piirissä on 52000 hehtaarin vaikutusala soita, vesistöjä, metsiä ja kosteikkoja. Suurin yksittäinen kohde on Muhoksen Kivisuo, kooltaan yli 750 hehtaaria. Ohjelman suurin kokonaisuus on Koitajoen ennallistamisprosessi, jossa vuoteen 2025 mennessä ennallistetaan 1000 hehtaaria soita, tuetaan kyläkulttuuria Ilomantsissa, uudistetaan vaelluskalojen elinympäristöjä sekä etsitään ratkaisuja erittäin uhanalaisen järvilohen tulevaisuuden turvaamiseksi Ala-Koitajoella.

Ennallistamisohjelmalla on kohteita Inarista Pirkanmaalle, Keski-Suomessa ja Itä-Suomessa, yhteensä yli 70. Erityinen painopistealue on ollut myös saamelaisalueen metsien ja vesistöjen ennallistaminen. Työssä on yhdistetty saamelaisten alkuperäiskansatietoa ja viimeisintä tiedettä.

Viimeisimmän IPCC-raportin pääkirjoittajana toiminut Mustonen on myös ammattikalastaja. Tämän ytimessä on muikun talvinuottaus osana Lumimuutoksen toimintaa. Mustonen kommentoi palkintoa:

”Kompassina omalle työlleni on ollut kalastuksesta kumpuava tieto. Nuottaukot ja -muorit ovat opastaneet työskentelemään luonnon puolesta. Pyrimme omalta osaltamme huolehtimaan, että myös jatkossa järvilohi, metsäpeura, saamelaismetsät ja suoluonto elpyvät ja voivat hyvin. Palkinto on suurin mahdollinen tunnustus Lumimuutoksen 23 vuotta jatkuneelle työlle, joka yhdistää perinnetietoa ja tiedettä. Olemme siitä hyvin kiitollisia.” 

Mikä Lumimuutos?

Osuuskunta Lumimuutoksen tarkoituksena on harjoittaa luontaiselinkeinoihin, paikalliskulttuureihin ja kansanperinteeseen liittyvien tietojen, taitojen ja palveluiden tuottamista, välittämistä ja tarjoamista kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Toiminnassaan se edistää metsäsuomalaista perinnettä, kulttuuria ja ajattelua. Sen kotipaikka on Pohjois-Karjalassa, Kontiolahdella. 

Tällä hetkellä Lumimuutoksen ulkomailla tapahtuva yhteistyö tapahtuu pääasiassa Saamenmaan (Suomi, Venäjä, Ruotsi ja Norja), Sahan tasavallan (Venäjä), Alaskan (USA) sekä Brittiläisen Kolumbian, Luoteis-territorioiden ja Nunavutin (Kanada) sekä Grönlannin kanssa. Näiden alueiden lisäksi yhteistyökumppaneita löytyy kaikista arktisista maista ja muun muassa Uudesta-Seelannista ja Australiasta.

Yhteensä Lumimuutos työllistää n. 13-30 henkeä, vuodenajasta ja tarpeesta riippuen. Tämän lisäksi osuuskunnalla on ympäri maailmaa alueelliset koordinaattorit eri luontaistalouskylissä (Alaska, Kanada, Grönlanti, Islanti, Saamelaisalue, Siperia, Australia, Uusi-Seelanti).

Lumimuutos (Snowchange) syntyi syksyllä 2000 edistämään Tampereen ammattikorkeakoulun ympäristöinsinöörikoulutuksen yhteistyötä pohjoisten alkuperäiskansojen kanssa ja keräämään havaintoja pohjoisilla alueilla tapahtuvista ympäristömuutoksista. Yhteistyö Arktisen neuvoston Arctic Climate Impact Assessment (ACIA) -hankkeen kanssa alkoi vuonna 2001. Tämä mahdollisti mm. yhteistyön Suomen ja Venäjän alkuperäiskansojen, kuten saamelaisten keskuudessa. Marraskuussa 2002 WWF:n Suomen rahasto palkitsi Snowchangen parhaana kansallisena ympäristöhankkeena.

Nykyisen muotonsa toiminta sai syksyllä 2005 kun päättyneen Snowchange-hankkeen jälkeen perustettiin Osuuskunta Lumimuutos. Osuuskunnan englanninkieliseksi nimeksi vahvistettiin Snowchange Cooperative.

Tero Mustosen perustaman Lumimuutoksen toiminnassa korostuu yhteisöllisyys. Osuuskunnan tavoitteena on löytää yhteinen hyöty: Maanomistajien ja luonnon, yhdessä tekemällä.

 

Jaa artikkeli

Lue myös

Vuoden osuustoimintateoksi valittiin Oulun Seudun Sähkön edullinen energia

Oulun Seudun Sähkön asiakasomistajilleen tarjoama vakaa ja edullinen energian hinta on valittu Vuoden osuustoimintateoksi osuuskuntien keskusjärjestö Pellervon järjestämässä valtakunnallisessa kilpailussa. Siinä haettiin toimintaa, jossa yrityksen osuustoiminnallisuus tulee erityisen vahvasti esille ja jäsenille on tuotettu erityisen merkityksellistä yhteistä etua.

Pellervon kannanotto osuuskuntaidentiteetistä

Kansainvälinen osuustoimintaliitto ICA on joulukuussa 2021 aloittanut arviointiprosessin, jonka tarkoituksena on selvittää, kuinka hyvin globaali osuuskuntaidentiteetti on määritelty. Pellervon hallitus on nyt koostanut suomalaisen osuustoiminnan yhteisen kannanoton osuuskuntaidentiteetistä ja lähettänyt sen ICA:lle.