Osuuskuntalähettilästoiminta on käynnistynyt

Pellervoon on perustettu Osuuskuntalähettiläiden verkosto. Sitä markkinoidaan etenkin ammattikorkeakouluille, mutta myös lukioille ja ammattiopistoille. Mukana on sekä osuuskuntien ylempää johtoa että viestinnän tekijöitä.

Oppilaitokset voivat tilata vieraan omalta alueeltaan kertomaan osuuskunnista ja osuustoiminnan ideasta. Osa lähettiläistä on lupautunut olemaan myös etäkäytössä eli heidän vierailunsa voidaan toteuttaa myös virtuaalisesti. Hedelmällisintä kuitenkin on, jos opiskelijat pääsevät suoraan vuorovaikutukseen esiintyjän kanssa.

Vierailujen sisältö ja kesto sovitaan aina tapauskohtaisesti. Jokainen Pellervon lähettiläspankkiin ilmoittautunut on nimennyt omat erityisosaamisalueensa. Erilaisten yritysnäkökulmien lisäksi mukana on mm. työosuuskunnat erityisen hyvin tuntevia ja vastuullisuuspainotuksella esiintyviä.

Mikäli haluat mukaan lähettiläspankkiin, käy ilmoittautumassa sivustolla olevan lomakkeen kautta. Lähettiläille järjestetään tulevana vuonna muutama yhteinen Teams-tapaaminen. Lisätään yhdessä nuorten kiinnostusta osuuskuntia kohtaan!

Jaa artikkeli

Lue myös

Vuoden osuustoimintateoksi valittiin Oulun Seudun Sähkön edullinen energia

Oulun Seudun Sähkön asiakasomistajilleen tarjoama vakaa ja edullinen energian hinta on valittu Vuoden osuustoimintateoksi osuuskuntien keskusjärjestö Pellervon järjestämässä valtakunnallisessa kilpailussa. Siinä haettiin toimintaa, jossa yrityksen osuustoiminnallisuus tulee erityisen vahvasti esille ja jäsenille on tuotettu erityisen merkityksellistä yhteistä etua.

Pellervon kannanotto osuuskuntaidentiteetistä

Kansainvälinen osuustoimintaliitto ICA on joulukuussa 2021 aloittanut arviointiprosessin, jonka tarkoituksena on selvittää, kuinka hyvin globaali osuuskuntaidentiteetti on määritelty. Pellervon hallitus on nyt koostanut suomalaisen osuustoiminnan yhteisen kannanoton osuuskuntaidentiteetistä ja lähettänyt sen ICA:lle.