Jos haluamme säilyttää planeettamme elinvoiman, nykymallinen markkinatalous on yksinkertaisesti tullut tiensä päähän. Tarvitaan kipeästi uudenlaista talousajattelua ja uusia talouden mekanismeja. - Sitra

Tarvitsemme kestävää taloutta, tarvitsemme siis osuustoimintaa. Sitran määritelmän mukaan talous on väline, jonka tarkoituksena on tuottaa hyvinvointia ihmisille, ympäristön kestävyyden asettamissa rajoissa, tulevat sukupolvet huomioon ottaen.

Osuustoiminnallinen tapa ajatella tarkoittaa nimenomaan, että asetetaan ihmiset ja heidän hyvinvointinsa keskiöön ja katsotaan asioita laajalla perspektiivillä. Osuustoiminnalla on kansainvälisesti määritellyt yhteiset arvot: omatoimisuus, omavastuisuus, demokratia, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja solidaarisuus. Lisäksi osuustoiminta uskoo rehellisyyden, avoimuuden, yhteiskunnallisen vastuun ja muista ihmisistä välittämisen eettisiin arvoihin.

Tulevaisuuden talousjärjestelmä on rakennettava näille arvoille. Tulevaisuuden kestävän talousjärjestelmän on siis oltava osuustoiminnallinen.

Pellervon Kestävä talous -blogeissa kirjoitetaan vastuullisuus- ja kestävyysteemoista osuustoiminnan näkökulmasta.

Blogikirjoitukset