Portfolio

Kooperationen i näringsliv och samhälle

Kooperationen i näringsliv och samhälle

13.1.2015

Kooperationen i näringsliv och samhälle Finlands Sveska Andelsförbud, Helsingfors 1982, 98 s. Rainer Mattson kap. I, II; 1-3 Marja-Liisa Anttalainen kap. II;4-9 Tapani Köppä kap. III Juhani Tauriainen kap. IV-V Vesa Laakkonen kap. VI Ladda ner PDF-fil    

Osuustoimintalakikomitean mietintö vuodelta 1952

Osuustoimintalakikomitean mietintö vuodelta 1952

5.8.2014

Valtioneuvoston 24 päivänä elokuuta1944 asettaman komitean laatima ehdotus osuustoimintalainsäädännön uudistamiseksi. Komitean jäseniä olivat oikeusneuvos Y. J. Hakulinen, lainsäädäntöneuvos Marjos Rapola, varatuomari Eino Niemi ja vanhempi oikeussihteeri Lauri Anttila.  Mietintö valmistui 4.8.1952. PDF-tiedosto

Osuuskunnat julkisten palvelujen tuottamisessa – Kokemuksia viidestä eurooppalaisesta maasta.

22.5.2014

Anne Bland (toim.), Jonathan Bland ja Pekka Pättiniemi PDF-tiedosto >> Kolme ensimmäistä esimerkkikappaletta perustuvat vuonna 2011 Jonathan Blandin Co-operatives UK:lle kirjoittamaan Time to Get Serious – julkaisuun, jossa käsiteltiin Espanjan, Italian ja Ruotsin osuuskuntien tuottamia julkisia palveluja. Britanniaa käsittelevän kappaleen ovat kirjoittaneet Anne ja Jonathan Bland ja viimeisen, Suomen osuustoimintaa koskevan kappaleen Pekka Pättiniemi. Raportin tarkoituksena ei ole ollut

Hannes Gebhard

Hannes Gebhard

31.1.2014

Aulis J. Alanen Kirjayhtymä, Helsinki, 1964 Hannes Gebhardin elämänkerta. Pdf-tiedosto Elämänkerta esittelee Hannes Gebhardin, suomalaisen osuustoiminnan esitaistelijan ja Pellervo-Seuran perustajan, monipuolista elämää ja ajattelua hänelle tärkeiden teemojen kuten suuren maakysymyksen, torppariasian sekä osuustoiminnan kehityksen kautta. Gebhardin elämäänvoit tutustua myös hänen 150-vuotisjuhla sivustollaan pellervo.fi/gebhard.

Viljellyn maan ala ja sen jakautuminen Suomen maalaiskunnissa v. 1901

Viljellyn maan ala ja sen jakautuminen Suomen maalaiskunnissa v. 1901

24.1.2014

Hannes Gebhard 1908 PDF-Tiedosto >> Ilmestyi aikanaan 6-osaisena sarjajulkaisuna, jonka yhteisenä nimenä oli Tilastollinen tutkimus yhteiskuntataloudellisista oloista Suomen maalaiskunnissa v. 1 901 . Ensimmäinen osa käsitteli maanviljelysväestöä, sen suhdetta muihin elinkeinoryhmiin sekä sen yhteiskunnallista kokoonpanoa, toinen maalaiskuntien asunto-oloja, kolmas viljellyn maan alaa ja sen jakautumista, neljäs osa karjan omistusta, viides työväen perheiden asunto- ja maataloudellisia

Suuret maakysymyksemme

Suuret maakysymyksemme

24.1.2014

Maan hankinta tilattomalle väestölle II. Torpparilaitos Suomessa. Porvoo 1923. Hannes Gebhard Pdf-tiedosto >> Käsittelee Suomen sisäistä asutuspolitiikkaa, joka jakaantuu yhtäältä maan hankintaan tilattomalle väestölle toisaalta torpparien ja muitten vuokraviljelmäin haltijain itsenäistyttämiseen. Ensin mainittu taas jakaantuu sekä kysymyksiin kruununmaitten asuttamisesta että maan hankkimisesta yksityisten omistamista tiloista valtiolle tai kunnille luovutettavaksi tilattomien asuttavaksi.  

Småbruket i Skandinavien

24.1.2014

Hannes Gebhard, 1923 Gebhard tjänstgjorde åren 1919 och 1920 såsom Finlands regerings ombud för lantbruksfrågor uti bl.a. de skandinaviska länderna. Där lärde han känna de skilda ländernas lantbruksförhållanden och agrarpolitik. Pdf-fil >>

Pienviljelys Pohjoismaissa

Pienviljelys Pohjoismaissa

24.1.2014

1922. Hannes Gebhard Pdf-tiedosto >> Toimiessaan 1918-20 Suomen maatalouspoliittisena asiamiehenä Skandinaviassa ja Saksassa, Gebhard perehtyi maiden maatalouspolitiikkaan, tulokset työstään hän julkaisi tässä teoksessa. Se käsittelee seikkaperäisesti Skandinavian maiden taloudellisia olosuhteita ja esittelee ne toimenpiteet, joiden avulla viljelystä on eri maissa edistetty sisältäen erittäin laajan tilastollisen aineiston. Kirja toimi myös johdantona niille käytännöllisille toimenpiteille, jotka johtivat

Osuustoiminnan tulevaisuusmahdollisuudet ja tehtävät kaupan alalla

Osuustoiminnan tulevaisuusmahdollisuudet ja tehtävät kaupan alalla

24.1.2014

Pellervon Kirjasto Nro 25. 1911. Pdf-tiedosto >> Kirjasen sisällys pidettiin esitelmänä Pellervo-Seuran ja osuustoiminnallisten keskusliikkeitten yhteisessä kokouksessa maaliskuussa 1911. Sen jälkeen on se julkaistu osaksi ”Suomen Osuustoimintalehdessä”, osaksi eri kirjoituksina ja osittain laajennettuna Pellervo-lehdessä. Koska on suotavaa, että asia tulee yhä enemmän tunnetuksi ei vain osuustoimintaväen, vaan myöskin valveutuneen, isänmaallisesti ajattelevan yleisön keskuudessa muistakin piireistä,

Osuuskassakäsikirja. Osuuskassan hoito.

Osuuskassakäsikirja. Osuuskassan hoito.

24.1.2014

Pellervon Kirjasto Nro 9, toinen vihko. 1907  Pdf-tiedosto >> Pohjana tälle uudelle, osuuskassojen hoitoa käsittelevälle kirjalle, jonka ovat tehneet Keskuslainarahaston johtaja, tohtori Hannes Gebhard, johtajan apulainen Viktor Fagerström ja konttoristi Yrjö Koskiniemi sekä Pellervon neuvoja Ilmari Arvola, on ollut vuoden 1902 Osuuskassakäsikirja N:o 9 ensimmäinen vihko: ”Miten osuuskassa perustetaan ja hoidetaan” ja kassojen hoidon käytännöllistä

Maataloutemme nykyistä kannattavammaksi

Maataloutemme nykyistä kannattavammaksi

24.1.2014

Hannes Gebhard, 1926. Laadittu Osuustoimintapäivillä 1926 pidettyjen kahden esityksen pohjalta, jotka käsittelivät niitä suuria vaikeuksia, joita Suomen maataloudelle aiheutuu lainojen korkeista koroista ja tuotteiden hintojen halpuudesta. Pdf-tiedosto >>

Maanosto-osuuskunta – ohjeita sen perustamisessa

Maanosto-osuuskunta – ohjeita sen perustamisessa

24.1.2014

Pellervon Kirjasto Nro 18, Hannes Gebhard 1905. Kun vuonna 1902 tuli tunnetuksi, että ”Tilattoman väestön lainarahastosta” voidaan myöntää lainoja myöskin sitä varten perustetuille osuuskunnille, alkoi Pellervo-Seuran toimistoon eri osista maata tulla pyyntöjä, että Seura, samaten kuin muunkin laatuisille osuuskunnille, toimittaisi tällaisillekin tarpeellisia mallisääntöjä. Pdf-tiedosto >>

Osuuskaupallista valistusta perheenemännille

15.1.2014

Naiset Mukaan -valistustoiminnan muodostuminen kansainvälistä viitekehystä vasten 1920-luvulta 1930-luvun alkuun Iris Aurora Olavinen, Pro gradu -tutkielma, Helsingin Yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Talous- ja sosiaalihistoria, Lokakuu 2013 Pdf-tiedosto »