Viljellyn maan ala ja sen jakautuminen Suomen maalaiskunnissa v. 1901

Hannes Gebhard 1908

PDF-Tiedosto >>

Ilmestyi aikanaan 6-osaisena sarjajulkaisuna, jonka yhteisenä nimenä oli Tilastollinen tutkimus yhteiskuntataloudellisista oloista Suomen maalaiskunnissa v. 1 901 .

Ensimmäinen osa käsitteli maanviljelysväestöä, sen suhdetta muihin elinkeinoryhmiin sekä sen yhteiskunnallista kokoonpanoa, toinen maalaiskuntien asunto-oloja, kolmas viljellyn maan alaa ja sen jakautumista, neljäs osa karjan omistusta, viides työväen perheiden asunto- ja maataloudellisia oloja sekä kuudes osa maanomistusoloja. Julkaisuihin tuli tekstiä ja taulukoita yli 2 000 sivua. Hannes Gebhard laati tekstit osiin I, II, III ja V.

Tämä kolmas osa ilmestyi ensimmäisenä sarjassa vuoden 1908 alkupuolella.

Siinä ei siis ainoastaan ole koottu maaseutuelämän ilmiöt yhteiseen, vertailevaan ja arvostelevaan tutkimukseen, vaan myös suoraan ohjattu tutkimus yhteiskunnallisen elämän pääasiaan ihmiseen ja kansaan, etsimällä selville, miten maalla asuvan kansan tarpeet tulevat Suomessa tyydytetyiksi.+