Småbruket i Skandinavien

Hannes Gebhard, 1923

Gebhard tjänstgjorde åren 1919 och 1920 såsom Finlands regerings ombud för lantbruksfrågor uti bl.a. de skandinaviska länderna. Där lärde han känna de skilda ländernas lantbruksförhållanden och agrarpolitik.

Pdf-fil >>