Pienviljelys Pohjoismaissa

1922. Hannes Gebhard

Pdf-tiedosto >>

Toimiessaan 1918-20 Suomen maatalouspoliittisena asiamiehenä Skandinaviassa ja Saksassa, Gebhard perehtyi maiden maatalouspolitiikkaan, tulokset työstään hän julkaisi tässä teoksessa. Se käsittelee seikkaperäisesti Skandinavian maiden taloudellisia olosuhteita ja esittelee ne toimenpiteet, joiden avulla viljelystä on eri maissa edistetty sisältäen erittäin laajan tilastollisen aineiston. Kirja toimi myös johdantona niille käytännöllisille toimenpiteille, jotka johtivat samana vuonna Pienviljelijäin Keskusliiton perustamiseen.