Rovaniemellä valmistui selvitys osuuskuntamallista työllisyyden tukemiseen

Rovaniemellä toteutettiin hanke, jossa slvitettiin yhteiskunnallisen yrityksen toimintaedellytyksiä Rovaniemen kaupungin ja Euroopan Sosiaalirahaston yhteiskunnallisen yrityksen toimintaedellytyksiä. Syntyneen mallin mukaisesti Rovaniemelle voidaan rakentaa kestävää yhteisöllistä työllistämistä pitkäaikaistyöttömille ja etenkin maahanmuuttajille.

Rovaniemelle on tarkoitus hankkeen pohjalta luoda osuuskunta tai osuuskuntia, joissa ihmiset voivat toimia yrittäjämäisesti, mutta työllistyä palkansaajan roolissa säilyttäen perustuvan.

Raportissa todetaan, että kaupunki voisi ostaa sosiaaliselta yritykseltä, osuuskunnalta esimerkiksi pitopalvelua, lasten hoitoa, siivousta, vaatehuoltoa, sosiaalityötä, asiointiapua, kuljetuspalveluita, työasujen huoltoa, tapahtumajärjestelyitä, kiinteistönhuoltoa.

Työllistymisen erilaiset vaihtoehdot – WORK -hankkeen loppuraportti.

Jaa artikkeli

Lue myös

Emme tiedä miten vastuullista osuustoiminta on

Osuuskunnista puhutaan arvopohjaisina yrityksinä, jotka tuottavat kestävää hyötyä jäsenilleen. Ne ovat merkittäviä alueellisen elinvoiman lisääjiä; työllistävät ja investoivat Suomeen. monet suuret osuuskunnat ovat vastuullisuudessa edelläkävijöitä ja brändivertailussa yritysten brändit menestyvät. Mutta mikä tästä liittyy osuustoiminnalliseen yritysmuotoon? Mitkä ovat niitä vain osuuskunnille ominaisia piirteitä, jotka erottavat ne muista yritysmuodoista? Onko sellaisia? Näistä teemoista keskusteltiin Pellervolla 13.syyskuuta osuustoimintayritysten vastuullisuudesta ja viestinnästä vastaavien kanssa.