Osuuskuntien veromuutokset hylättiin

Eduskunta hyväksyi täysistuntokäsittelyssä 17.12.2013 yhteisö ja osinkoverouudistuksen. Yhteisöjen, myös osuuskuntien, verokanta alenee 20 %:iin vuoden 2014 alusta. Sen sijaan osuuskuntien verotusta koskeneet muutosehdotukset hylättiin. Osuuskunnan jäsenten verotusta koskevat muutos siirrettiin jo valmisteluvaiheessa myöhempään ajankohtaan.

Hallituksen esityksen mukaisesti osuuskuntien jakaman ylijäämän vähennyskelpoisuutta olisi rajoitettu. Valtiovarainvaliokunta esitti kuitenkin mietinnössään, että osuuskuntia koskeva sääntely saatetaan jatkovalmisteluun yhdessä osuuskunnan jäsenten verotusta koskevien ehdotusten kanssa ja asiasta annetaan eduskunnalle uusi esitys vielä ensi kevään aikana. (VaVM 32 /2013 vp)

Valiokunnan mietinnön mukaan tavoitteena on, että osuuskuntien ja jäsenten verotusperusteet voitaisiin koota yhteen esitykseen. Näin verovelvollisilla olisi tiedossaan osuuskuntiin kokonaisuudessaan vaikuttavat veroehdotukset. Mietinnön mukaan ehdotukset tulisi antaa niin aikaisin, että eduskunta ehtii käsitellä ne kevätistuntokaudella. Näin toimijoille voidaan varata riittävä aika ottaa tulevat muutokset toiminnassaan huomioon. Valiokunnan mukaan olennaista on myös se, että toimijoita kuullaan valmistelun aikana avoimesti ja että esiin nousseiden kilpailu- ym. näkökohtien vaikutus arvioidaan kattavasti. Sääntelyn tavoitteena tulee kuitenkin pitää sellaisia rajauksia, jotka estävät tehokkaasti kansainvälisen verosuunnittelun ja veropaon.

Eduskunta hyväksyi asian valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena. Eduskunta edellytti, että osuuskuntia koskeva sääntely saatetaan jatkovalmisteluun ja asiasta annetaan eduskunnalle uusi esitys vielä ensi kevään aikana. Tarkoitus on, että uusia säännöksiä voitaisiin soveltaa vuoden 2015 alusta.

Jaa artikkeli

Lue myös

Ny arbetslivsprofessur vid Åbo Akademi

Åbo Akademi inrättar en ny arbetslivsprofessur vid Handelshögskolan. Professurens fokus kommer att ligga på hållbart entreprenörskap och kooperation inom små och medelstora företag och glesortsutveckling. Den affilierade professuren möjliggörs genom donationer som tillfallit universitetet genom den statliga motfinansieringskampanjen som avslutades i juni.

Tänä vuonna vietetään jo 100. Kansainvälistä osuustoimintapäivää

Perinteisesti heinäkuun ensimmäisenä lauantaina osuuskunnat eri puolilla maailmaa viettävät kansainvälistä osuustoimintapäivää (#CoopsDay). 2.heinäkuuta 2022 juhlitaan jo 100. kerran. Kymmenen vuotta sitten vietettiin YK:n kansainvälistä osuustoimintavuotta, joka toi esiin osuuskuntien ainutlaatuisen panoksen maailman kehittämiseen. Vuoden 2022 osuustoimintapäivän tunnuslause "Osuuskunnat rakentavat parempaa maailmaa" toistaa tutun kansainvälisen osuustoimintavuoden 2012 teeman.

Mari Kokko Osuustoimintakeskus Pellervon uudeksi toimitusjohtajaksi

Elinkeinoministeri Mika Lintilän erityisavustaja Mari Kokko on valittu Osuustoimintakeskus Pellervon ja Pellervo Median uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävissään syyskuun 1. päivä. Päätöksen toimitusjohtajanimityksestä teki Pellervon valtuuskunta kokouksessaan Helsingin Pasilassa tiistaina 28. kesäkuuta.

Yhteisöjen etäkokouksia koskeva hallituksen esitys hyväksyttiin eduskunnassa

Eduskunta hyväksyi vähäisin tarkennuksin 21.6.2022 hallituksen esityksen yhteisöjen etäkokouksia koskevista yhteisölakien muutoksista. Lakimuutokset tulevat todennäköisesti voimaan 1.7.2022. Etäkokouksia koskeva keskeisin muutos on mahdollisuus pitää osuuskunnan kokous pelkästään etäkokouksena, jos säännöissä niin määrätään.