Kansainvälinen Osuustoimintapäivä 5. heinäkuuta 2014: Osuuskunnat luovat kestävää kehitystä kaikille

Vastuu toimintaympäristöstä on yksi osuustoimintaliikkeen perusarvoista. Kaiken toiminnan taustalla on halu kestävästi turvata suotuisat elinolosuhteet eri yhteisöille.
Kestävä kehitys tarkoittaa ympäristö- sekä taloudellisten ja sosiaalisten kysymysten liittämistä toisiinsa. Osuuskunnat ovat olleet edelläkävijöinä tämän lähestymistavan edistämisessä. Asettamalla ihmisen toimintansa keskukseen, osuuskunnat vastaavat nykypäivän kestävyyskriisiin tarjoamalla mallin, joka rakentuu jaetulle arvolle, ei voittojen kasaamiseen harvoille.

Kansainvälinen osuustoimintaliitto ICA on julkaissut Ohjelman osuustoiminnan kehityksen vuosikymmentä varten. Yksi sen tavoitteista on edistää osuuskuntien asemaa kestävän kehityksen rakentajina. YK on juuri asettamassa uusia Kestävän Kehityksen Tavoitteita vuodesta 2015 alkavalle ajanjaksolle. Kestävä kehitys on sisäänrakennettuna osuuskuntien toimintatapoihin ja arvoihin, joten ne ovat avainasemassa tavoitteiden saavuttamisessa.

Kansainvälisenä osuustoimintapäivänä 5. heinäkuuta ICA haluaa kannustaa osuuskuntia näyttämään miten osuustoiminnallinen yritysmalli rakentaa kestävää kehitystä uudella vuosituhannella.

Jaa artikkeli

Lue myös

Ny arbetslivsprofessur vid Åbo Akademi

Åbo Akademi inrättar en ny arbetslivsprofessur vid Handelshögskolan. Professurens fokus kommer att ligga på hållbart entreprenörskap och kooperation inom små och medelstora företag och glesortsutveckling. Den affilierade professuren möjliggörs genom donationer som tillfallit universitetet genom den statliga motfinansieringskampanjen som avslutades i juni.

Tänä vuonna vietetään jo 100. Kansainvälistä osuustoimintapäivää

Perinteisesti heinäkuun ensimmäisenä lauantaina osuuskunnat eri puolilla maailmaa viettävät kansainvälistä osuustoimintapäivää (#CoopsDay). 2.heinäkuuta 2022 juhlitaan jo 100. kerran. Kymmenen vuotta sitten vietettiin YK:n kansainvälistä osuustoimintavuotta, joka toi esiin osuuskuntien ainutlaatuisen panoksen maailman kehittämiseen. Vuoden 2022 osuustoimintapäivän tunnuslause "Osuuskunnat rakentavat parempaa maailmaa" toistaa tutun kansainvälisen osuustoimintavuoden 2012 teeman.

Mari Kokko Osuustoimintakeskus Pellervon uudeksi toimitusjohtajaksi

Elinkeinoministeri Mika Lintilän erityisavustaja Mari Kokko on valittu Osuustoimintakeskus Pellervon ja Pellervo Median uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävissään syyskuun 1. päivä. Päätöksen toimitusjohtajanimityksestä teki Pellervon valtuuskunta kokouksessaan Helsingin Pasilassa tiistaina 28. kesäkuuta.

Yhteisöjen etäkokouksia koskeva hallituksen esitys hyväksyttiin eduskunnassa

Eduskunta hyväksyi vähäisin tarkennuksin 21.6.2022 hallituksen esityksen yhteisöjen etäkokouksia koskevista yhteisölakien muutoksista. Lakimuutokset tulevat todennäköisesti voimaan 1.7.2022. Etäkokouksia koskeva keskeisin muutos on mahdollisuus pitää osuuskunnan kokous pelkästään etäkokouksena, jos säännöissä niin määrätään.