HKScan investoi uuteen tuotantolaitokseen 80 miljoonaa euroa

HKScan on vahvistanut tänään julkistetussa pörssitiedotteessaan, että konsernin tällä hetkellä suurimman strategisen investointihankkeen sijoituspaikkakunta on Rauma. Yhtiö panostaa kasvavaan siipikarjasegmenttiin ja Kariniemen-brändiin rakentamalla kokonaan uuden broilertuotteiden tuotantolaitoksen.

Investoinnin arvo on noin 80 miljoonaa euroa sisältäen noin 25 000 m2:n tehdasrakennuksen, infrastruktuurin, koneet ja laitteet sekä järjestelmiin liittyvät hankinnat. Hanke tukee konsernin tavoitetta yhtenäistää konsernin tuotantorakennetta, ja se on yksi HKScanin historian merkittävimpiä tuotantolaitosinvestointeja.

HKScan käynnistää viipymättä viranomaislupiin liittyvät hakuprosessit, ja ne pyritään saamaan päätökseen mahdollisimman pian. Alustavia lupaselvityksiä on jo tehty. Uuden tuotantolaitoksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2017 lopulla, jolloin se korvaa HKScanin nykyisen tuotantolaitoksen Eurassa. Sen toiminta jatkuu uuden tuotantolaitoksen käyttöönottoon asti.

Uusin teknologia, kokonaisprosessin tehostuminen ja automaatio parantavat tuottavuutta merkittävästi.

”Samalla pystymme hyödyntämään tuotantoprosessin sivuvirtoja entistä tarkemmin bioteknologiatuotteiden valmistukseen sekä parantamaan ympäristötehokkuuttamme”, sanoo konsernin tuotanto- ja teknologiajohtaja (COO) Aki Laiho.

HKScan on yhdessä henkilöstön kanssa päätynyt tuotantolaitosvaihtoehtoon, joka työllistää valmistumisen jälkeen noin 300 liha-alan ammattilaista. Asiaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut Eurassa päättyivät viime viikolla. Enimmillään ero nykyiseen henkilöstömäärään verrattuna on 239 henkilötyövuotta. Ne henkilöt, jotka eivät työskentele Euran tuotantoon liittyvissä tehtävissä, jatkavat työskentelyä Euran toimipisteessä.

HKScan kertoo investoinnin varmistavan osaltaan elintarvikealan työpaikkojen pitkäjänteistä säilymistä Länsi-Suomessa. Suoran työllistävän vaikutuksen lisäksi investoinnin epäsuorat vaikutukset ovat mittavia, arvion mukaan jopa 1 500 henkilötyövuotta. HKScanin broilerintuotantoketjussa on useita toimijoita, kuten munittamo-, hautomo- ja kuljetusyrittäjiä, nuorikko- ja broilerikasvattajia sekä rehu- ja lannoiteteollisuutta

Jaa artikkeli

Lue myös