Faban edustajistonvaalit käydään verkossa

Faban edustajiston marraskuussa järjestettävät vaalit ovat siirtyneet digiaikaan. Ehdokkaat esitellään kunkin omalla ehdokassivulla ja äänestäjät voivat vertailla heitä vastaamalla vaalikoneen seitsemään väittämään.

Faba kertoo uudistuksen tavoitteena olevan tavoite lisätä kiinnostusta osuuskunnan hallinnon valintaan ja tarjota vaalista tietoa mahdollisimman helpossa ja kiinnostavassa muodossa.

”Jo keväällä herättelimme kiinnostusta vaaleihin ja osuuskunnan hallintoon verkossa toimineen Faban Vaikuttajakoulun avulla. Sen, vaalikoneen ja ehdokassivujen linkki on Faban kotisivujen vaaliosiossa (www.faba.fi/vaalit ), jonne on koottu myös kaikki muu tarpeellinen tieto vaaleista”, Faban tiedotteessa kerrotaan.

Myös äänestäminen on mahdollista suorittaa sähköisesti. Jokainen jäsen saa kirjeen, jossa ovat tarvittavat tunnukset ja ohjeet sähköiseen äänestämiseen. Äänestäminen on edelleen mahdollista myös postiäänestystä käyttäen.

Myös ääntenlaskenta digitaalisesti

Faban vaaleissa myös ääntenlaskenta suoritetaan verkossa. Internetin vaalipalvelussa annettu ääni tallentuu äänestysjärjestelmään ja myös postitse lähetetyt äänet skannataan digitaaliseen vaalipalveluun.

Faban vaalissa käytettävät ehdokassivustot, vaalikoneen ja myös äänestys- ja ääntenlaskujärjestelmän toimittaa ja käytännön toimenpiteistä huolehtii Strålfors Oy. Järjestelmä on Den Norske Veritaksen sertifioima ja sitä käytetään mm. erilaisissa järjestövaaleissa myös muissa pohjoismaissa.

Faballa on kaksiportainen hallinto

Faba osk:lla on käytössään kaksiportainen hallinto. Edustajisto käyttää osuuskunnan ylintä päätäntävaltaa. Sen keskeisimpiä tehtäviä on osuuskunnan hallituksen sekä valmistelevan toimikunnan ja hallinnon tarkkailijoiden valinta. Edustajisto päättää myös osuuskunnan säännöistä sekä muista osuuskunnan toimintaan liittyvistä laajakantoisista asioista.

Jaa artikkeli

Lue myös

Cooperatives Europe tyytyväinen komission julkaisemaan Siirtymäpolkuun ”lähi- ja yhteisötalouden” ekosysteemille

Euroopan komissio haluaa, että EU:n yhteisötaloudesta ja paikallisista yrityksistä tehdään entistä kestävämpiä, vihreämpiä ja digitaalisempia. Marraskuussa 2022 sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton julkisti kauan odotetun Siirtymäpolku (Transition Pathway) -asiakirjan. Euroopan osuustoimintajärjestö Cooperatives Europe suhtautuu myönteisesti Siirtymäpolkuun. Se on tyytyväinen komission perusteelliseen kuulemisprosessiin, johon pääsi myös osallistumaan.