Vaasan yliopisto: Yhdeksäsluokkalaisten talousosaaminen parani pelillisen verkko-oppimisen avulla

Vaasan yliopiston  tutkimuksesta käy ilmi, että yhdeksäsluokkalaisten taloustiedon osaaminen parani, kun normaalin kouluopetuksen rinnalla käytettiin pelillistä Oma Onni verkko-oppimisympäristöä.

Oma Onni on eteläpohjalaisen koulutuskeskus Sedun kehittämä verkko-oppimisympäristö, jossa yhdistetään vertaisoppimista ja verkko-oppimisympäristöä. Talousasioita opetetaan muun muassa pelien ja videoiden avulla.  Vaasan yliopistossa tutkittiin, millaisia vaikutuksia Oma Onnin käyttämisellä oli yhdeksäsluokkalaisten taloustietämykseen ja säästämiskäyttäytymiseen.

”Tutkimuksen tulokset osoittavat, että yhteiskuntaopin oppimäärään kuuluvan taloustiedon kurssin jälkeen oppilaiden tietämys talousasioista parani sekä Oma Onni-ohjelmaan osallistuneissa luokissa että vertailuryhmässä, joka ei Oma Onniin osallistunut. Oma Onni-opetukseen osallistuneiden koulujen oppilaiden tietämys parani kuitenkin enemmän kuin muiden koulujen oppilaiden”, toteaa tutkimuksen tehnyt Vaasan yliopiston professori Panu Kalmi.

Tutkimus suoritettiin tekemällä verkossa kysymykset sekä ennen että jälkeen taloustiedon kurssin.

Erityistä Oma Onni -ohjelmassa on se, että verkko-oppimisympäristöä toteuttavat ja kehittävät Sedun kolmannen vuoden merkonomi- ja datanomiopiskelijat opettajiensa johdolla.  Opiskelijat vastaavat osana omia kurssejaan pelien ja muun materiaalin tuottamisesta verkkoon. Lisäksi ohjelmaan kuuluu koulukäyntejä, joissa opiskelijat käyvät kouluissa esittelemässä verkko-oppimisympäristön yhdeksäsluokkalaisille.

Pelejä, materiaalia ja koulukäyntejä tekevät opiskelijat ovat tyypillisesti vain kolmisen vuotta vanhempia kuin yhdeksäsluokkalaiset.

”Kaikkiaan ohjelmassa on mukana 20 koulua ja noin 2100 yhdeksäsluokkalaista. Tavoitteena on parantaa aikuistuvien nuorten oman talouden hallintaa”, kertoo lehtori Ari Autio koulutuskeskus Sedusta.

 

 

Jaa artikkeli

Lue myös

Ny arbetslivsprofessur vid Åbo Akademi

Åbo Akademi inrättar en ny arbetslivsprofessur vid Handelshögskolan. Professurens fokus kommer att ligga på hållbart entreprenörskap och kooperation inom små och medelstora företag och glesortsutveckling. Den affilierade professuren möjliggörs genom donationer som tillfallit universitetet genom den statliga motfinansieringskampanjen som avslutades i juni.

Tänä vuonna vietetään jo 100. Kansainvälistä osuustoimintapäivää

Perinteisesti heinäkuun ensimmäisenä lauantaina osuuskunnat eri puolilla maailmaa viettävät kansainvälistä osuustoimintapäivää (#CoopsDay). 2.heinäkuuta 2022 juhlitaan jo 100. kerran. Kymmenen vuotta sitten vietettiin YK:n kansainvälistä osuustoimintavuotta, joka toi esiin osuuskuntien ainutlaatuisen panoksen maailman kehittämiseen. Vuoden 2022 osuustoimintapäivän tunnuslause "Osuuskunnat rakentavat parempaa maailmaa" toistaa tutun kansainvälisen osuustoimintavuoden 2012 teeman.

Mari Kokko Osuustoimintakeskus Pellervon uudeksi toimitusjohtajaksi

Elinkeinoministeri Mika Lintilän erityisavustaja Mari Kokko on valittu Osuustoimintakeskus Pellervon ja Pellervo Median uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävissään syyskuun 1. päivä. Päätöksen toimitusjohtajanimityksestä teki Pellervon valtuuskunta kokouksessaan Helsingin Pasilassa tiistaina 28. kesäkuuta.

Yhteisöjen etäkokouksia koskeva hallituksen esitys hyväksyttiin eduskunnassa

Eduskunta hyväksyi vähäisin tarkennuksin 21.6.2022 hallituksen esityksen yhteisöjen etäkokouksia koskevista yhteisölakien muutoksista. Lakimuutokset tulevat todennäköisesti voimaan 1.7.2022. Etäkokouksia koskeva keskeisin muutos on mahdollisuus pitää osuuskunnan kokous pelkästään etäkokouksena, jos säännöissä niin määrätään.