Länsi-Suomen Osuuspankki lahjoittaa miljoona euroa satakuntalaiselle yliopistokoulutukselle

Länsi-Suomen Osuuspankin edustajisto hyväksyi eilen lopullisesti pankin hallituksen esityksen miljoonan euron lahjoituksesta satakuntalaiselle yliopistokoulutukselle. Päätös oli yksimielinen. Tätä ennen myös pankin hallintoneuvosto oli ilmaissut kokouksessaan yksimielisen tukensa ehdotukselle.

Lahjoitus tullaan kohdistamaan Turun ja Tampereen yliopistoille sekä Tampereen teknilliselle yliopistolle, jotka fyysisesti toimivat Porin yliopistokeskuksessa ja Raumalla (opettajakoulutuslaitos). Osa lahjoituksesta kanavoidaan Satakunnan korkeakoulusäätiön kautta. Lahjoitus tehdään siten, että se täyttää vaatimukset valtion vastinrahoituksen täysimääräiseen hyödyntämiseen. Tämän myötä lahjoituksen kokonaisvaikutus lahjoituksen kohteena oleville yliopistoille olisi parhaimmillaan neljä miljoonaa euroa.

”Nyt päätetty lahjoitus on selkeästi paras tapa edistää Satakunnan kokonaisvaltaista taloudellista kehitystä ja elinvoimaisuutta. Yliopistokoulutus tuo alueelle osaavaa ja aluetta kehittävää nuorta sukupolvea. Yhä nopeammassa tahdissa muuttuvan digitalisoituvan maailman kehi-tyksessä mukana pysyminen onnistuu parhaiten, kun olemme tiiviisti omalta osaltamme sitä itse rakentamassa. Paras kasvualusta rakennustyölle syntyy, kun maakunnassamme on oma, tehokkaasti toimiva yliopistoyhteisö”, edustajisto totesi kokouksessaan.

”Lahjoitus antaa Porin yliopistokeskuksella mahdollisuuden kehittää omaa toimintaansa vastaamaan entistäparemmin ympäröivän yhteiskunnan tarpeita”, sanoo Porin yliopistokeskuksen johtaja Jari Multisilta.

Tampereen ja Turun yliopistot kommentoivat lahjoitusta:

”Lahjoitus on merkittävä tuki Porin yliopistokeskukselle ja satakuntalaiselle korkeakoulutoiminnalle. Se onmyös vahva viesti Tampereen teknillisen yliopiston roolin tärkeydestä Satakunnassa”, sanoo Porin yliopistokes-kusta koordinoivan Tampereen teknillisen yliopiston rehtori Markku Kivikoski.

”Tampereen yliopisto arvostaa suuresti lahjoitusta. Nuorison koulutus on ratkaisevaa Suomen tulevaisuudenkannalta. Tätä työtä yhteisen tulevaisuutemme hyväksi haluamme Tampereen yliopistossa tehdä tieteen ja koulutuksen etulinjassa”, Tampereen yliopiston rehtori Kaija Holli sanoo.

”Yliopistot tuottavat toiminta-alueilleen osaajia, uutta tietoa ja hyödynnettäviä innovaatioita. Haastavanataloudellisena aikana Länsi-Suomen Osuuspankin lahjoitus on merkittävä panostus koko alueen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kehittämiselle”, Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen toteaa.

Jaa artikkeli

Lue myös

Ny arbetslivsprofessur vid Åbo Akademi

Åbo Akademi inrättar en ny arbetslivsprofessur vid Handelshögskolan. Professurens fokus kommer att ligga på hållbart entreprenörskap och kooperation inom små och medelstora företag och glesortsutveckling. Den affilierade professuren möjliggörs genom donationer som tillfallit universitetet genom den statliga motfinansieringskampanjen som avslutades i juni.

Tänä vuonna vietetään jo 100. Kansainvälistä osuustoimintapäivää

Perinteisesti heinäkuun ensimmäisenä lauantaina osuuskunnat eri puolilla maailmaa viettävät kansainvälistä osuustoimintapäivää (#CoopsDay). 2.heinäkuuta 2022 juhlitaan jo 100. kerran. Kymmenen vuotta sitten vietettiin YK:n kansainvälistä osuustoimintavuotta, joka toi esiin osuuskuntien ainutlaatuisen panoksen maailman kehittämiseen. Vuoden 2022 osuustoimintapäivän tunnuslause "Osuuskunnat rakentavat parempaa maailmaa" toistaa tutun kansainvälisen osuustoimintavuoden 2012 teeman.

Mari Kokko Osuustoimintakeskus Pellervon uudeksi toimitusjohtajaksi

Elinkeinoministeri Mika Lintilän erityisavustaja Mari Kokko on valittu Osuustoimintakeskus Pellervon ja Pellervo Median uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävissään syyskuun 1. päivä. Päätöksen toimitusjohtajanimityksestä teki Pellervon valtuuskunta kokouksessaan Helsingin Pasilassa tiistaina 28. kesäkuuta.

Yhteisöjen etäkokouksia koskeva hallituksen esitys hyväksyttiin eduskunnassa

Eduskunta hyväksyi vähäisin tarkennuksin 21.6.2022 hallituksen esityksen yhteisöjen etäkokouksia koskevista yhteisölakien muutoksista. Lakimuutokset tulevat todennäköisesti voimaan 1.7.2022. Etäkokouksia koskeva keskeisin muutos on mahdollisuus pitää osuuskunnan kokous pelkästään etäkokouksena, jos säännöissä niin määrätään.