Pronssinen Gebhard-mitali KTT Pasi Tuomiselle

Pellervo-Seura ry on myöntänyt pronssisen Gebhard-mitalin tutkijatohtori, KTT Pasi Tuomiselle hänen ansioistaan osuustoiminnallisen liiketoimintamallin tutkimuksen ja opetuksen parissa. Tunnustus luovutettiin Pellervon Päivässä 2016, joka pidettiin torstaina 7. huhtikuuta Helsingissä.

Tunnustuksen perusteluissa todettiin, että Pasi Tuominen on työskennellyt ansiokkaasti yli vuosikymmenen Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkijaryhmässä, joka on keskittynyt osuustoimintamallin kilpailuetuihin ja johtamiseen. Hänelle on kehittynyt varsin laaja kansainvälinen asiantuntemus. Tuomisella on aito kiinnostus yritysmallin kehittämiseen oikealla annoksella tutkijan kriittisyyttä ja itsekriittisyyttä. Tuomista on luonnehdittu osuvasti jalat maassa pitäväksi realistiksi sekä tiimin sitoutuneeksi ja luotettavaksi jäseneksi. Riskinsietokykyään, uhrautumistaan ja yhteistyötaitojaan Tuominen on tarvinnut myös siksi, että osuustoimintatutkimus on osin uusi asia myös tutkijayhteisöissä ja tiederahoituksen parissa.

Tuomisen kauppatieteiden alaan kuuluva väitöskirja, joka käsitteli asiakasomisteisen osuustoiminnan tarkoitusta ja sen seuraamuksia osuuskuntien johtamiselle ja hallinnoinnille, tarkastettiin Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa vuonna 2012.

Tuominen on myös kymmenen yliopiston yhteisen osuustoimintaopetuksen yliopistoverkoston Co-op Network Studies johtoryhmän jäsen ja viime vuoden puheenjohtaja. Lappeenrantalainen toimii myös osuustoimintaan keskittyneen tiedelehden ”Journal of Co-operative Organization and Management” apulaispäätoimittajana.

Lisätietoja Pellervosta toimitusjohtaja Sami Karhulta, puh. 0400 545 989, sami.karhu@pellervo.fi

Jaa artikkeli

Lue myös

Ny arbetslivsprofessur vid Åbo Akademi

Åbo Akademi inrättar en ny arbetslivsprofessur vid Handelshögskolan. Professurens fokus kommer att ligga på hållbart entreprenörskap och kooperation inom små och medelstora företag och glesortsutveckling. Den affilierade professuren möjliggörs genom donationer som tillfallit universitetet genom den statliga motfinansieringskampanjen som avslutades i juni.

Tänä vuonna vietetään jo 100. Kansainvälistä osuustoimintapäivää

Perinteisesti heinäkuun ensimmäisenä lauantaina osuuskunnat eri puolilla maailmaa viettävät kansainvälistä osuustoimintapäivää (#CoopsDay). 2.heinäkuuta 2022 juhlitaan jo 100. kerran. Kymmenen vuotta sitten vietettiin YK:n kansainvälistä osuustoimintavuotta, joka toi esiin osuuskuntien ainutlaatuisen panoksen maailman kehittämiseen. Vuoden 2022 osuustoimintapäivän tunnuslause "Osuuskunnat rakentavat parempaa maailmaa" toistaa tutun kansainvälisen osuustoimintavuoden 2012 teeman.

Mari Kokko Osuustoimintakeskus Pellervon uudeksi toimitusjohtajaksi

Elinkeinoministeri Mika Lintilän erityisavustaja Mari Kokko on valittu Osuustoimintakeskus Pellervon ja Pellervo Median uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävissään syyskuun 1. päivä. Päätöksen toimitusjohtajanimityksestä teki Pellervon valtuuskunta kokouksessaan Helsingin Pasilassa tiistaina 28. kesäkuuta.

Yhteisöjen etäkokouksia koskeva hallituksen esitys hyväksyttiin eduskunnassa

Eduskunta hyväksyi vähäisin tarkennuksin 21.6.2022 hallituksen esityksen yhteisöjen etäkokouksia koskevista yhteisölakien muutoksista. Lakimuutokset tulevat todennäköisesti voimaan 1.7.2022. Etäkokouksia koskeva keskeisin muutos on mahdollisuus pitää osuuskunnan kokous pelkästään etäkokouksena, jos säännöissä niin määrätään.