Pro Gradu -tutkielma freelancereiden työosuuskunnista

Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa on valmistunut Joni Ulmasen sosiaalipolitiikan Pro Gradu -tutkielma: Yrittäjyyden riskeiltä turvaan työosuuskuntaan –  Media- ja kulttuurialan freelancereiden näkemyksiä työosuuskunnissa työskentelystä ratkaisuna työn epävarmuuteen.

”Freelancer-työtä tehdään yrittäjyyden ja palkkatyön välimaastossa. Sitä leimaavat erilaiset niin sanotulle prekaarille työlle ominaiset työmarkkinariskit. Freelancereiden työ on pirstaleista ja toimeentulo matalaa. Heidän sosiaaliturvansa on myös heikkoa, ja he työskentelevät yksinyrittäjämäisesti”, kertoo Ulmanen tutkielmansa tiivistelmässä.

”Työosuuskuntien kautta työllistymistä on esitetty epävarmassa asemassa toimiville työntekijöille, esimerkiksi freelancereille ratkaisuksi prekaarin työn ongelmiin. Työntekijöiden itse hallinnoimissa työosuuskunnissa freelancerit voisivat työllistyä yhdessä, parantaa työehtojaan sekä lisätä yhteisöllisyyttään.”

Tutkimuksessa selvitetään, miten uudet luoville aloille perustetut työosuuskunnat käytännössä vaikuttavat freelancereiden työn tekemiseen ja epävarmuuden ongelmiin.

Hannes Gebhardin rahasto antoi Ulmaselle apurahan tutkielmaan.

Joni Ulmasen Pro Gradu -tutkielma

Jaa artikkeli

Lue myös

Cooperatives Europe tyytyväinen komission julkaisemaan Siirtymäpolkuun ”lähi- ja yhteisötalouden” ekosysteemille

Euroopan komissio haluaa, että EU:n yhteisötaloudesta ja paikallisista yrityksistä tehdään entistä kestävämpiä, vihreämpiä ja digitaalisempia. Marraskuussa 2022 sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton julkisti kauan odotetun Siirtymäpolku (Transition Pathway) -asiakirjan. Euroopan osuustoimintajärjestö Cooperatives Europe suhtautuu myönteisesti Siirtymäpolkuun. Se on tyytyväinen komission perusteelliseen kuulemisprosessiin, johon pääsi myös osallistumaan.