LähiTapiola allekirjoitti ensimmäisenä suomalaisena YK:n kestävän vakuuttamisen periaatteet

LähiTapiola on allekirjoittanut ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä YK:n kestävän vakuuttamisen periaatteet, jotka tukevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals) ja Pariisin ilmastosopimuksen toteuttamista ja tarjoavat kansainvälisen kehyksen vastuullisen liiketoiminnan kehittämiselle. Periaatteet korostavat vakuutusalan roolia riskienhallinnassa, riskin kantajana sekä sijoittajana ympäristöllisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden edistämisessä. Periaatteet allekirjoittamalla LähiTapiola sitoutuu ryhmänä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edistämiseen kaikessa vakuutustoiminnassa.

Kestävä vakuutustoiminta on strateginen lähestymistapa, jossa kaikki vakuuttamisen arvoketjun toiminnot sekä sidosryhmävuorovaikutus tehdään vastuullisella ja ennakoivalla tavalla. Tavoitteena on vähentää riskejä, kehittää innovatiivisia ratkaisuja, tukea liiketoimintaa ja edistää ympäristöllistä, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä.

- Olen ylpeä siitä, että LähiTapiola on ensimmäisenä suomalaisena vakuutusryhmänä allekirjoittanut kestävän vakuuttamisen periaatteet. Vastuullisuus on yksi elämänturvastrategiamme keskeisistä valinnoista ja perustuu keskinäisyyteen. Haluamme tuoda vastuullisuuden lähelle asiakkaitamme ja olemme sitoutuneet integroimaan kestävyyden kaikkeen liiketoimintaan paikallisesti ja valtakunnallisesti. YK:n aloite on myös osoitus vakuutusalan halusta olla mukana rakentamassa kestävää yhteiskuntaa tuleville sukupolville, sanoo LähiTapiolan pääjohtaja Juha Koponen.

Kestävän vakuuttamisen periaatteisiin sitoutuminen tuo kestävän kehityksen ja vastuullisuuden edistämisen aiempaa vahvemmin osaksi yhtiöryhmän arkea ja toiminnan kehittämistä. YK:n periaatteet ohjaavat myös entistä tavoitteellisempaan vastuullisuuden kehittämiseen sekä sidosryhmävuorovaikutuksen parantamiseen. Kestävän vakuuttamisen periaatteiden allekirjoittaminen tukee LähiTapiolan vastuullisuuden tiekartan tavoitteita ja toimeenpanoa.

YK:n kestävän vakuuttamisen periaatteet (UN Principles for Sustainable Insurance):

1) Sisällytämme päätöksentekoomme vakuutustoimintamme kannalta olennaiset ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaan liittyvät kysymykset.

2) Teemme yhteistyötä asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa ympäristöasioihin, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapoihin liittyvän tietoisuuden lisäämiseksi, riskien hallitsemiseksi sekä ratkaisujen kehittämiseksi.

3) Toimimme yhteistyössä hallitusten, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa edistääksemme laajasti ympäristöasioihin, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintokäytäntöihin liittyviä toimenpiteitä yhteiskunnassa.

4) Osoitamme vastuumme toteutumista ja toimintamme läpinäkyvyyttä julkaisemalla säännöllisesti tietoa edistymisestämme periaatteiden toteuttamisessa.

Periaatteiden noudattamisesta raportoidaan julkisesti YK:n organisaatiolle vuosittain.

Lue lisää YK:n kestävän vakuuttamisen periaatteista: https://www.unepfi.org/psi/

Jaa artikkeli

Lue myös

Ny arbetslivsprofessur vid Åbo Akademi

Åbo Akademi inrättar en ny arbetslivsprofessur vid Handelshögskolan. Professurens fokus kommer att ligga på hållbart entreprenörskap och kooperation inom små och medelstora företag och glesortsutveckling. Den affilierade professuren möjliggörs genom donationer som tillfallit universitetet genom den statliga motfinansieringskampanjen som avslutades i juni.

Tänä vuonna vietetään jo 100. Kansainvälistä osuustoimintapäivää

Perinteisesti heinäkuun ensimmäisenä lauantaina osuuskunnat eri puolilla maailmaa viettävät kansainvälistä osuustoimintapäivää (#CoopsDay). 2.heinäkuuta 2022 juhlitaan jo 100. kerran. Kymmenen vuotta sitten vietettiin YK:n kansainvälistä osuustoimintavuotta, joka toi esiin osuuskuntien ainutlaatuisen panoksen maailman kehittämiseen. Vuoden 2022 osuustoimintapäivän tunnuslause "Osuuskunnat rakentavat parempaa maailmaa" toistaa tutun kansainvälisen osuustoimintavuoden 2012 teeman.

Mari Kokko Osuustoimintakeskus Pellervon uudeksi toimitusjohtajaksi

Elinkeinoministeri Mika Lintilän erityisavustaja Mari Kokko on valittu Osuustoimintakeskus Pellervon ja Pellervo Median uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävissään syyskuun 1. päivä. Päätöksen toimitusjohtajanimityksestä teki Pellervon valtuuskunta kokouksessaan Helsingin Pasilassa tiistaina 28. kesäkuuta.