LähiTapiola allekirjoitti ensimmäisenä suomalaisena YK:n kestävän vakuuttamisen periaatteet

LähiTapiola on allekirjoittanut ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä YK:n kestävän vakuuttamisen periaatteet, jotka tukevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals) ja Pariisin ilmastosopimuksen toteuttamista ja tarjoavat kansainvälisen kehyksen vastuullisen liiketoiminnan kehittämiselle. Periaatteet korostavat vakuutusalan roolia riskienhallinnassa, riskin kantajana sekä sijoittajana ympäristöllisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden edistämisessä. Periaatteet allekirjoittamalla LähiTapiola sitoutuu ryhmänä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edistämiseen kaikessa vakuutustoiminnassa.

Kestävä vakuutustoiminta on strateginen lähestymistapa, jossa kaikki vakuuttamisen arvoketjun toiminnot sekä sidosryhmävuorovaikutus tehdään vastuullisella ja ennakoivalla tavalla. Tavoitteena on vähentää riskejä, kehittää innovatiivisia ratkaisuja, tukea liiketoimintaa ja edistää ympäristöllistä, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä.

- Olen ylpeä siitä, että LähiTapiola on ensimmäisenä suomalaisena vakuutusryhmänä allekirjoittanut kestävän vakuuttamisen periaatteet. Vastuullisuus on yksi elämänturvastrategiamme keskeisistä valinnoista ja perustuu keskinäisyyteen. Haluamme tuoda vastuullisuuden lähelle asiakkaitamme ja olemme sitoutuneet integroimaan kestävyyden kaikkeen liiketoimintaan paikallisesti ja valtakunnallisesti. YK:n aloite on myös osoitus vakuutusalan halusta olla mukana rakentamassa kestävää yhteiskuntaa tuleville sukupolville, sanoo LähiTapiolan pääjohtaja Juha Koponen.

Kestävän vakuuttamisen periaatteisiin sitoutuminen tuo kestävän kehityksen ja vastuullisuuden edistämisen aiempaa vahvemmin osaksi yhtiöryhmän arkea ja toiminnan kehittämistä. YK:n periaatteet ohjaavat myös entistä tavoitteellisempaan vastuullisuuden kehittämiseen sekä sidosryhmävuorovaikutuksen parantamiseen. Kestävän vakuuttamisen periaatteiden allekirjoittaminen tukee LähiTapiolan vastuullisuuden tiekartan tavoitteita ja toimeenpanoa.

YK:n kestävän vakuuttamisen periaatteet (UN Principles for Sustainable Insurance):

1) Sisällytämme päätöksentekoomme vakuutustoimintamme kannalta olennaiset ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaan liittyvät kysymykset.

2) Teemme yhteistyötä asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa ympäristöasioihin, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapoihin liittyvän tietoisuuden lisäämiseksi, riskien hallitsemiseksi sekä ratkaisujen kehittämiseksi.

3) Toimimme yhteistyössä hallitusten, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa edistääksemme laajasti ympäristöasioihin, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintokäytäntöihin liittyviä toimenpiteitä yhteiskunnassa.

4) Osoitamme vastuumme toteutumista ja toimintamme läpinäkyvyyttä julkaisemalla säännöllisesti tietoa edistymisestämme periaatteiden toteuttamisessa.

Periaatteiden noudattamisesta raportoidaan julkisesti YK:n organisaatiolle vuosittain.

Lue lisää YK:n kestävän vakuuttamisen periaatteista: https://www.unepfi.org/psi/

Jaa artikkeli

Lue myös