Vastaa osuustoimintaidentiteetti-kyselyyn

Vuonna 1995 Kansainvälinen osuustoimintaliitto (ICA) hyväksyi julkilausuman osuustoimintaidentiteetistä. Se määrittelee osuustoiminnallisen liiketoimintamallin, esittelee osuustoiminnan perus- ja eettiset arvot, joille osuustoiminta perustuu sekä seitsemän yleistä osuuskuntien toimintaperiaatetta. Julkilausuma nostaa osuuskunnat esiin ainoana yritysmallina, jolla on maailmanlaajuisesti sovitut periaatteet, jotka perustuvat yhteisille arvoille.

Vuonna 2021 Soulissa Koreassa pidetyssä osuustoimintakongressissa ICA käynnisti laajan uudelleenarviointiprosessin (lue lisää päivitystyön käynnistämisestä), jonka tarkoituksena on syventää osuuskuntaidentiteettiä ja selvittää, kuinka hyvin julkilausuma on kestänyt aikaa. ICA:n hallituksen perustaman Cooperative Identity Advisory Groupin johtamassa selvitystyössä käsitellään kysymyksiä kuten:

  • Onko osuuskunnan identiteetti määritelty osuvasti?
  • Onko identiteetti laajasti ymmärretty?
  • Toimivatko osuuskunnat identiteetin mukaisella tavalla? Jos eivät, miksi eivät?
  • Tarvitaanko identiteetin määrittelyyn muutoksia?
  • Onko tarvetta kehittää muita työkaluja parantamaan osuuskuntien ymmärrystä identiteetistä ja kannustaa niitä toimimaan paremmin sen mukaisesti?

Kaikkien osuustoimijoiden mielipiteitä kaivataan

ICA haluaa osallistaa koko globaalia osuustoimintayhteisöä identiteetin uudelleenarviointityössä. Työn avuksi on tehty kysely, johon toivotaan vastauksia osuustoimijoilta ympäri maailman: niin rivijäseniltä, työntekijöiltä kuin osuustoimintaan enemmänkin perehtyneiltä asiantuntijoilta.

Kyselyyn voi vastata yksityishenkilönä tai organisaation edustajana. Vastaa ensisijaisesti yksityishenkilönä tai osuustoiminta-asiantuntijana. Vastaaminen kestää n. 15 minuuttia, mutta kyselyä voi jatkaa myöhemmin (selain muistaa vastaukset).

Halutessasi voit ennen kyselyyn vastaamista perehtyä voimassa olevaan identiteettilauselmaan: Statement on the Cooperative Identity. Voit myös vilkaista Guidance Notes to the Cooperative Principles, näihin liittyen kyselyssä on vain muutama kysymys, eli toki voit vastata myös ilman minkäänlaista etukäteisperehtymistäkin.

Kysely on englanninkielinen, mutta tästä voit katsoa vastaamisen tueksi kysymysten suomennokset (kysymykset sen mukaan, jos vastaat asiantuntijana).

Jaa artikkeli

Lue myös

Pellervon lausunto kestävyysraportointidirektiivin kansallista implementointia koskevien säännösten alkuvaiheen valmisteluun

Edustamiemme osuustoiminnallisten yritysten osalta pidämme ensisijaisen tärkeänä sitä, että valmistelussa huomioidaan osuustoiminnallisten yritysten osakeyhtiöistä poikkeava liiketoimintamalli. Osana kestävyysraportointidirektiivin kansallista voimaansaattamista tulisi kirjanpitolakiin ottaa säännökset, joiden mukaisesti ryhmärakenteella toimivilla osuuskunnilla on osakeyhtiöitä vastaava mahdollisuus siihen, että yksittäiset  osuuskunnat vapautetaan konsernirakenteella toimivien osakeyhtiöiden tavoin raportointivelvollisuudesta, jos osuuskuntien omistaman keskusyhteisön toimintakertomukseen  sisällytetään omistajaosuuskuntien vastuullisuustiedot.

Tietosuoja-asetusten hallintakeskus

Sivuston evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivustot tallentavat tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi, kun käyt sivustolla. Evästeet tallentavat erilaisia tietoja laitteestasi; esimerkiksi selaimen kielen, laitteen sijainnin ja tekniset ominaisuudet.

Evästeitä ei käytetä henkilöllisyyden tunnistamiseen, evästeitä käytetään ainoastaan edellä kuvattuun tarkoitukseen.

PHPSESSID, wordpress_test_cookie, tk_tc, tk_ai, gdpr[consent_types], gdpr[allowed_cookies]

Google Analytics -evästeet

Käytämme Google Analytics -ohjelmaa kerätäksemme tietoja siitä, miten sivustoa käytetään ja miten voimme parhaiten tarjota käyttäjille heidän tarvitsemiaan tietoja.

_ga, _gid
_ga, _gid