Vastaa osuuskuntaidentiteetti-kyselyyn

Vuonna 1995 Kansainvälinen osuustoimintaliitto (ICA) hyväksyi julkilausuman osuuskuntaidentiteetistä. Se määrittelee osuustoiminnallisen liiketoimintamallin, esittelee osuustoiminnan perus- ja eettiset arvot, joille osuustoiminta perustuu sekä seitsemän yleistä osuuskuntien toimintaperiaatetta. Julkilausuma nostaa osuuskunnat esiin ainoana yritysmallina, jolla on maailmanlaajuisesti sovitut periaatteet, jotka perustuvat yhteisille arvoille.

Vuonna 2021 Soulissa Koreassa pidetyssä osuustoimintakongressissa ICA käynnisti laajan uudelleenarviointiprosessin (lue lisää päivitystyön käynnistämisestä), jonka tarkoituksena on syventää osuuskuntaidentiteettiä ja selvittää, kuinka hyvin julkilausuma on kestänyt aikaa. ICA:n hallituksen perustaman Cooperative Identity Advisory Groupin johtamassa selvitystyössä käsitellään kysymyksiä kuten:

  • Onko osuuskunnan identiteetti määritelty osuvasti?
  • Onko identiteetti laajasti ymmärretty?
  • Toimivatko osuuskunnat identiteetin mukaisella tavalla? Jos eivät, miksi eivät?
  • Tarvitaanko identiteetin määrittelyyn muutoksia?
  • Onko tarvetta kehittää muita työkaluja parantamaan osuuskuntien ymmärrystä identiteetistä ja kannustaa niitä toimimaan paremmin sen mukaisesti?

Kaikkien osuustoimijoiden mielipiteitä kaivataan

ICA haluaa osallistaa koko globaalia osuustoimintayhteisöä identiteetin uudelleenarviointityössä. Työn avuksi on tehty kysely, johon toivotaan vastauksia osuustoimijoilta ympäri maailman: niin rivijäseniltä, työntekijöiltä kuin osuustoimintaan enemmänkin perehtyneiltä asiantuntijoilta.

Kyselyyn voi vastata yksityishenkilönä tai organisaation edustajana. Vastaa ensisijaisesti yksityishenkilönä tai osuustoiminta-asiantuntijana. Vastaaminen kestää n. 15 minuuttia, mutta kyselyä voi jatkaa myöhemmin (selain muistaa vastaukset).

Halutessasi voit ennen kyselyyn vastaamista perehtyä voimassa olevaan identiteettilauselmaan: Statement on the Cooperative Identity. Voit myös vilkaista Guidance Notes to the Cooperative Principles, näihin liittyen kyselyssä on vain muutama kysymys, eli toki voit vastata myös ilman minkäänlaista etukäteisperehtymistäkin.

Vastaa Pellervon identiteettikyselyyn

Osana ICA:n osuuskuntaidentiteetinarviointityötä Pellervo on laatinut oman suomenkielisen kyselyn. Sillä pyritään kartoittamaan suomalaisten osuuskunnissa toimivien näkemyksiä osuuskunnan määritelmästä, arvoista sekä periaatteista. Ovatko ne ajantasaisia ja selkeästi määritelty? Tulisiko jotain lisätä tai poistaa?

  • Kyselyyn vastaaminen kestää 4-7 minuuttia ja se on täysin anonyymiä.
  • Vastausten pohjalta Pellervon hallitus koostaa oman kannanottonsa osuuskuntaidentiteetistä
Jaa artikkeli

Lue myös