Yrittäjyyskasvatuksen arvoja etsimässä. Design-tutkimus opettajankoulutuksen opetussuunnitelmien kehittämisessä

Anne Tiikkala, Väitöskirja (monografia)

Kasvatustieteiden tiedekunta. Opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto

Pdf-tiedosto >>

Kirjasarjat: