Kestävän talouden rakentaminen vaatii osuustoiminnallista ajattelua

Näyttäisi siltä, että vihdoin talouden tuulet ovat kääntymässä. On herätty siihen, että voiton maksimointi ei voi olla vastuullisen ja kestävän yrityksen ainoa ja ensisijainen päämäärä. Osuustoimintaliikkeellehän tässä ei ole mitään uutta, samalla reseptillä on menty jo lähes 200 vuotta.  

Kyse ei ole kuitenkaan vain yritysten tavoitteiden muutostarpeesta vaan laajemmasta talousjärjestelmän uudistamisesta. Vuoden 2008 finanssikriisistä lähtien on alkanut yleistyä näkemys siitä, että kapitalismi ja liberaali markkinatalous sellaisena, kun ne tällä hetkellä ovat eivät kykene viemään maailmaa kohti kestävää tulevaisuutta.  

Korona ja ilmastokriisiin herääminen on entisestään lisännyt tarvetta nopeasti muuttaa talouden rakenteita ja toiminnan lähtökohtia. Mutta miten rakentaa aidosti kestävää taloutta?  

Kestävä talousjärjestelmä on osuustoiminnallinen 

Osuuskunta on ihmisten – ei pääomien – yhteenliittymä. Näin on tavattu sanoa. Osuuskunta on olemassa siis jäseniään varten. Osuustoiminnallinen yritysmuoto on parhaimmillaan kestävä ja inklusiivinen yritysmalli. Talousjärjestelmän jälleenrakentamisessa ei kuitenkaan riitä, että näperrellään yritysmuodon kanssa. Nyt ei puhuta vain siitä, että käytetään osuuskuntia osallistamisen välineenä ja työkaluna työttömien työllistämisessä, kuten 1990-luvun alussa 

Erilainen tapa tehdä vaatii uudenlaista tapaa ajatella. Osuustoiminnallinen tapa ajatella tarkoittaa, että asetetaan ihmiset ja heidän hyvinvointinsa keskiöön, katsotaan asioita laajalla perspektiivillä. Osuustoiminnalla on kansainvälisesti määritellyt yhteiset arvot: omatoimisuus, omavastuisuus, demokratia, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja solidaarisuusLisäksi osuustoiminta uskoo rehellisyyden, avoimuuden, yhteiskunnallisen vastuun ja muista ihmisistä välittämisen eettisiin arvoihin. Tulevaisuuden talousjärjestelmä on rakennettava näille arvoille. Tulevaisuuden kestävän talousjärjestelmän on siis oltava osuustoiminnallinen.  

Yhteisötalous laajemmin ja muut yhteiskunnalliset yritykset ovat tärkeässä asemassa kestävän talouden rakentamisessa. Kyse ei ole niinkään yritysmuodosta kuin ajattelutavasta, osuustoiminta-aatteesta. 

Osuustoiminta ei ole radikaali ratkaisu 

Moni varmasti toivoisi koko järjestelmän räjäyttävää vallankumousta, jossa asiat laitetaan kokonaan uusiksi. Osuustoiminta-aate ei ole tällainen ratkaisu. Osuustoiminta on länsimaisen markkinatalouden kontekstissa ja sen lainalaisuuksien alle syntynyt liike. Emme halua räjäyttää järjestelmää vaan uudistaa talouden kestäväksiOsuustoiminta on samaan aikaan tuttu, mutta kuitenkin täysin erilainen tapa lähestyä markkinataloutta. Kolmanneksi tieksikin kutsuttu. 

Nyt on osuustoiminnan ja yhteisötalouden kuningashetki nousta näkyvästi esiin ja olla johtamassa suomalaista yhteiskuntaa kohti kestävää taloutta! 

Hanna Muukka
Kirjoittaja on Osuustoimintakeskus Pellervon vastuullisuusasiantuntija

Jaa artikkeli

Lue myös

Hauki on kala – miksi osuustoimintaa on niin vaikea ymmärtää?

”Kuka tässä on tyhmä: ihmiset, kaupparyhmät vai minä itse”, kysyi Pekka Seppänen Ylen Pyöreä Pöytä -podcastissa viime viikolla. Hän oli suivaantunut S-ryhmän ennätyksellisiin kuukausibonuksiin ja ylipäänsä kauppojen kanta-asiakas- ja bonusjärjestelmiin ja referoiden sanoi kuta kuinkin näin: ”Mitä rahaa se (bonus) on? Asiakkaiden omaa rahaa. S-ryhmä on saanut korotta pitää sitä lainassa ja antaa nyt korotta takaisin. Tässä ei ole mitään hurraamista. Järjestelmät maksavat satoja miljoonia, eivätkä tuota mitään uutta hyvää yhtään kenellekään.” Niinpä niin. Osuuskunta jäsenomisteisena yrityksenä, jonka tavoitteena on tuottaa näille jäsenille heidän tarvitsemiaan hyödykkeitä ja palveluksia mahdollisimman edullisin ehdoin ja tilanteessa, jossa liiketoiminnassa syntyy voittoa, jakaa tämä voitto jäsenille takaisin, on edelleen valtaosalle ihmisistä täysin tuntematon toimintaperiaate. Edelleen yli 100 vuoden olemassaolon jälkeen.

Onko yritysten nettovaikuttavuutta mahdollista laskea?

Tämän vuoden Osuustoiminta-lehden Vuosikirjassa käytimme ensimmäistä kertaa Upright Projectin nettovaikuttavuusdataa yritysten vertailemiseen. Malli on nimittäin hyvin kiinnostava ja erityisesti sijoittajat, mutta myös monet suuret suomalaiset yritykset käyttävät sitä jo oman toimintansa positiivisten ja negatiivisten vaikutusten esille tuomiseen ja arviointiin. Mistä Uprightin nettovaikuttavuudessa on kysymys?

Emme tiedä miten vastuullista osuustoiminta on

Osuuskunnista puhutaan arvopohjaisina yrityksinä, jotka tuottavat kestävää hyötyä jäsenilleen. Ne ovat merkittäviä alueellisen elinvoiman lisääjiä; työllistävät ja investoivat Suomeen. monet suuret osuuskunnat ovat vastuullisuudessa edelläkävijöitä ja brändivertailussa yritysten brändit menestyvät. Mutta mikä tästä liittyy osuustoiminnalliseen yritysmuotoon? Mitkä ovat niitä vain osuuskunnille ominaisia piirteitä, jotka erottavat ne muista yritysmuodoista? Onko sellaisia? Näistä teemoista keskusteltiin Pellervolla 13.syyskuuta osuustoimintayritysten vastuullisuudesta ja viestinnästä vastaavien kanssa.

Ajattelenko isosti vai pienesti?

Kulttuuriosuuskunnan työntekijä pohtii sijaintiaan tulevaisuuden yhteiskunnassa ja kestävässä kehityksessä. Onko osuuskunnassa työskentely omien arvojen mukaista työtä ja onko kestävä kehitys sisäänrakennettu osuuskunnan toimintamalliin?