Digital library: 1.1. Pellervon kirjasto -sarja

Pellervon Kirjasto Nro 25. 1911.

Pdf-tiedosto >>

Kirjasen sisällys pidettiin esitelmänä Pellervo-Seuran ja osuustoiminnallisten keskusliikkeitten yhteisessä kokouksessa maaliskuussa 1911. Sen jälkeen on se julkaistu osaksi ”Suomen Osuustoimintalehdessä”, osaksi eri kirjoituksina ja osittain laajennettuna Pellervo-lehdessä. Koska on suotavaa, että asia tulee yhä enemmän tunnetuksi ei vain osuustoimintaväen, vaan myöskin valveutuneen, isänmaallisesti ajattelevan yleisön keskuudessa muistakin piireistä, on katsottu tarpeelliseksi julkaista esitelmä, jonkun verran viimeisteltynä, kirjankin muodossa.

 

Pellervon Kirjasto Nro 9, toinen vihko. 1907

 Pdf-tiedosto >>

Pohjana tälle uudelle, osuuskassojen hoitoa käsittelevälle kirjalle, jonka ovat tehneet Keskuslainarahaston johtaja, tohtori Hannes Gebhard, johtajan apulainen Viktor Fagerström ja konttoristi Yrjö Koskiniemi sekä Pellervon neuvoja Ilmari Arvola, on ollut vuoden 1902 Osuuskassakäsikirja N:o 9 ensimmäinen vihko: ”Miten osuuskassa perustetaan ja hoidetaan” ja kassojen hoidon käytännöllistä puolta esittävä Iisävihko.

 

Hannes Gebhard

Pellervon Kirjasto N:o 47
Julkaistu osuuskassaliikkeen 25-vuotisjuhlan johdosta (Gebhardin pitämästä puheesta ja lisätystä aineistosta toimittanut Ilmari Rahola)
Helsinki 1927
Yhteiskirjapaino Osakeyhtiö

Pdf-tiedosto >>

Pellervon Kirjasto N:o 41
Yhteiskirjapaino Osakeyhtiö, Helsinki 1924
Onni Karhusen esipuhe, lukuisia suomalaisia kirjoittajia, myös muutama ulkomainen kirjoittaja. 312 sivua.

Pdf-tiedosto >>

Hannes Gebhard
Pellervon kirjasto N:o 36
Kolmas painos
Yhteiskirjapaino Osakeyhtiö
Helsinki 1925

Pdf-tiedosto >>

Yhteiskunnallisia kysymyksiä, 26

Hannes Gebhard

Hannes Gebhardin esitelmä (laajennettuna) Kuopion näyttelyssä 1906.
Kustannusosakeyhtiö Otava
Helsinki
Osakeyhtiö Kuopion uusi kirjapaino 1906

Pdf-tiedosto >>

Pellervon kirjasto N:o 11.
Augut Ramsay.
Pellervo-Seura
Helsinki 1903
Osakeyhtiö Kauppakirjapaino

Pdf-tiedosto >>

Pellervon kirjasto nro 10.
Kirjoittanut J. K. Paasikivi.

Paasikivi piti esitelmän osuuskuntalaista Pellervon päivillä 1. huhtikuuta 1902. Kirjanen on kooste esitelmästä. Paasikivi kirjoittaa varovasti, ettei vielä tiedä, mihin osuustoiminta yltää, mutta ylisti etujen yhteisyyttä käyttäen sanontaa ”yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta”.

Kauppakirjapaino vuonna 1902, 40 sivua.

Pdf-tiedosto >>

Pellervon kirjasto N:o 9
Julkaistu Pellervo-Seuran Johtokunnan toimesta.
Helsinki 1902
Osakeyhtiö Kauppakirjapaino

Pdf-tiedosto >>

Pellervon kirjasto n:o 8
Pellervo-Seura, Helsinki 1902
Kirjasen kirjoittajaksi mainittu Eräs osuustoiminnan ystävä on Hedvig Gebhard. Pappeja niin maatalouden kuin osuustoiminnan edistäjiksi houkuttelevan esipuheen kirjoitti kannakselainen Räisälän kirkkoherra Elis Bergroth.

Pdf-tiedosto, 16,9 Mt >>

Pellervo-Seuran johtokunta kirjoitti kirjasen tueksi ”lentokirjasen” Suomen papeille samana vuonna 1902.

Pdf-tiedosto, 770 kt >>

Hannes Gebhard

Pellervon kirjasto n:o 6
Helsinki 1902, toinen painos.
Pohjois-Karjalan Kirjapaino-osakeyhtiö,
Joensuu 1902

Pdf-tiedosto >>