Osuustoiminnan keskittämisestä ja sen edellytyksistä.

Hannes Gebhard

Pellervon kirjasto n:o 6
Helsinki 1902, toinen painos.
Pohjois-Karjalan Kirjapaino-osakeyhtiö,
Joensuu 1902

Pdf-tiedosto >>