Liikepääoman hankkiminen Suomen Maanviljelykselle Osuustoiminnan avulla.