Kansainvälisen osuuskuntaverkoston AgriCordin puheenjohtaja Jean-François Isambert vieraili Suomessa

Maapallon väestön lisääntyessä, keskiluokan kasvaessa ja sen myötä ruokatottumusten muuttuessa ruoantuotannon tulee tehostua ja maatalouden kehitystä tukea niin varakkaammissa länsimaissa kuin kehitysmaissa. Suomessa ensimmäistä kertaa vieraillut Isambert muistutti viljelijäjärjestöjen olevan avainasemassa globaalin ruokaturvakysymyksen ratkaisemisessa.

Suomalainen kansalaisjärjestö FFD (Finnish Agri-agency for Food and Forest Development ry) sai maanantaina 24. päivä lokakuuta vieraakseen kansainvälisen osuuskuntaverkoston AgriCord:in puheenjohtajan Jean-François Isambertin sekä verkoston toiminnanjohtajan Ignace Coussementin. Isambertin johtamassa AgriCord- verkostossa toimii tällä hetkellä 12 agri-agencya kymmenestä eri maasta, joilla puolestaan on kehitysyhteistyöhankkeita yhteensä 50 maassa ympäri maailman.

FFD toimii osana AgriCord- verkostoa, ja kuten kaikki muutkin jäsenjärjestöt, se toteuttaa työssään AgriCordin yhteistä Farmers Fighting Poverty –ohjelmaa (viljelijät köyhyyttä vastaan –ohjelma). Ohjelman tavoitteena on tuen ja tietotaidon siirtäminen vauraampien maiden viljelijöiltä suoraan kehitysmaiden viljelijöille ilman ylimääräisiä välikäsiä. Toimivat osuuskunta- ja tuottajajärjestöt ovat tärkeässä asemassa maaseudun elinolojen parantamisessa. Isambertin johdolla AgriCord:iin kuuluvat järjestöt pyrkivät ensisijaisesti vahvistamaan kehitysmaiden osuuskuntia ja tuottajajärjestöjä, jotta nämä kehittyessään voisivat nostaa jäseniensä tuotantomääriä ja tulotasoa.

Vierailullaan Isambert tapasi edustajia ulkoasiainministeriöstä, valtiovarainministeriöstä ja maa-ja metsätalousministeriöstä sekä FFD:n hallituksen, johon kuuluvat sen puheenjohtaja Juha Marttila (MTK), Holger Falck (SLC), Juha Korkeaoja (ProAgria Keskusten liitto) ja Martti Asunta (Pellervo-Seura). Keskusteluissa nousi esiin pitkäjänteisen rahoituksen ja toimivan yhteistyön merkitys kehitysyhteistyölle. Tuki viljelijältä viljelijälle on tehokas avun muoto, joka kehittää myös rikkaiden maiden viljelijöiden kehitysyhteistyöosaamista. Niin etelässä kuin pohjoisessa tuottajien ääni tulee saada kuuluviin, jotta väestön ravinnonsaanti on turvattu myös tulevaisuudessa.

 

Jaa artikkeli

Lue myös

Ny arbetslivsprofessur vid Åbo Akademi

Åbo Akademi inrättar en ny arbetslivsprofessur vid Handelshögskolan. Professurens fokus kommer att ligga på hållbart entreprenörskap och kooperation inom små och medelstora företag och glesortsutveckling. Den affilierade professuren möjliggörs genom donationer som tillfallit universitetet genom den statliga motfinansieringskampanjen som avslutades i juni.

Tänä vuonna vietetään jo 100. Kansainvälistä osuustoimintapäivää

Perinteisesti heinäkuun ensimmäisenä lauantaina osuuskunnat eri puolilla maailmaa viettävät kansainvälistä osuustoimintapäivää (#CoopsDay). 2.heinäkuuta 2022 juhlitaan jo 100. kerran. Kymmenen vuotta sitten vietettiin YK:n kansainvälistä osuustoimintavuotta, joka toi esiin osuuskuntien ainutlaatuisen panoksen maailman kehittämiseen. Vuoden 2022 osuustoimintapäivän tunnuslause "Osuuskunnat rakentavat parempaa maailmaa" toistaa tutun kansainvälisen osuustoimintavuoden 2012 teeman.

Mari Kokko Osuustoimintakeskus Pellervon uudeksi toimitusjohtajaksi

Elinkeinoministeri Mika Lintilän erityisavustaja Mari Kokko on valittu Osuustoimintakeskus Pellervon ja Pellervo Median uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävissään syyskuun 1. päivä. Päätöksen toimitusjohtajanimityksestä teki Pellervon valtuuskunta kokouksessaan Helsingin Pasilassa tiistaina 28. kesäkuuta.