Osuuskunnat ja vastuullisuus

Osuuskunta on arvopohjainen yritysmuoto, jonka ytimeen kuuluu yhteiskunnallinen vastuu.

Osuustoimintaan on sisäänrakennettuna pitkäjänteisyys ja ihmislähtöisyys eikä siellä haeta nopeita lyhyen aikavälin tuottoja vaan etuja jäsenille pitkällä aikavälillä.

Osuustoiminnalla on lisäksi kansainvälisesti määritelty identiteetti, arvot ja periaatteet.

Osuuskuntien perustana ovat omatoimisuuden, omavastuisuuden, demokratian, tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja solidaarisuuden arvot sekä rehellisyyden, avoimuuden, yhteiskunnallisen vastuun ja muista ihmisisistä välittämisen eettisiin arvoihin.

Osuuskunnat toteuttavat näitä arvojaan käytännössä periaatteidensa kautta, joita ovat:

  1. Vapaaehtoinen ja avoin jäsenyys
  2. Demokraattinen jäsenhallinto
  3. Jäsenten taloudellinen osallistuminen
  4. Itsenäisyys ja riippumattomuus
  5. Koulutus, oppiminen ja viestintä
  6. Osuuskuntien keskinäinen yhteistyö
  7. Vastuu toimintaympäristöstä

”Nyt olemme tilanteessa, jossa meillä parhaimmassakaan tapauksessa voi olla enintään muutama vuosikymmen aikaa sopeuttaa kaikki ihmisen toiminnot maapallon ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen vaatimuksiin. Ainakin yksi edellytys sille, että se olisi mahdollista, on osuustoiminnan täysimääräinen hyväksikäyttö.”
- Erkki Tuomioja

Tutustu suomalaisten osuuskuntien vastuullisuustyöhön

faba

Faba osk

"Vastuullisuus toiminnassamme näkyy parhaiten genomisessa jalostuksessa. Se parantaa eläinten hyvinvointia ja vähentää ympäristövaikutuksia."

Lue lisää osuustoiminnan vastuullisuustyöstä