Osuustoiminnan suosio suurinta pääkaupunkiseudulla – tunnettuus kasvanut koko maassa

Kuusi kymmenestä suomalaisesta suhtautuu osuustoimintaan myönteisesti tai erittäin myönteisesti, ilmenee Osuustoimintakeskus Pellervon Kantar TNS Agrilla teettämästä tutkimuksesta. Kymmenen vuotta sitten luku oli 47 %. Suhtautuminen on myönteisintä pääkaupunkiseudulla. Vielä kymmenen vuotta sitten Etelä-Suomessa suhtautuminen oli koko maan kriittisintä. Osuustoiminnan tunnettuus on kasvanut selvästi.  Valtaosa suomalaisista tunnistaa S-ryhmän (77 %) ja OP Ryhmän (54 %) osuustoiminnallisiksi yrityksiksi, Valion 28 %, LähiTapiolan 23 %, POP Pankin 18 % ja Metsä Groupin 17 %.

Suomalaiset hyvin osuustoiminnallisia

Aikuisista suomalaisista 90 % on jonkin osuustoimintayrityksen jäsen – vuonna 2007 osuus oli 84 %. Jokaisella on jäsenyyksiä keskimäärin 1,7 kappaletta. Aktiivisimpia ovat maanviljelijät, joilla jäsenyyksiä on keskimäärin 3,7. Keskeisimmät syyt jäsenyyteen ovat kilpailukykyiset hinnat, osuuskunnan maksamat bonukset ja muut palautukset. Seuraavaksi tärkeimpiä ovat toimipaikkojen sijainti, jäsenpalvelut sekä tuotteiden tai palveluiden saannin turvaaminen paikkakunnalla. Suomalaiset pitävät tärkeinä osuustoiminnalle tunnusomaisia arvoja kuten oikeudenmukaisuutta. Aiempaa useampi on sitä mieltä, että osuuskuntien taustalla olevat periaatteet eivät eroa muiden yritysten periaatteista.  Yleisimpinä eroina pidettiin, että osuuskunta ei pyri voiton maksimointiin ja omistajat ovat keskenään samanarvoisia.

Osuuskuntayrittäjyys kiinnostaa

Noin joka viides suomalainen on kiinnostunut yrityksen perustamisesta yksin tai yhdessä jonkun muun kanssa. Osuuskunnan perustamisesta ovat keskimääräistä kiinnostuneempia 35­–59-vuotiaat sekä ne, joilla on opisto- tai korkeakoulututkinto. Yritysmuodoista kiinnostavin on toiminimi (51 %), seuraavaksi osakeyhtiö (36 %) ja kolmanneksi osuuskunta (11 %). Osuuskuntamuodon kiinnostusta voidaan pitää korkeana suhteessa perustettujen osuuskuntien määrään. Vastaajat pitävät yhdessä yrittämistä yleensä ja osuuskuntayrittämistä nykyaikaan sopivana.

Osuuskunnat tärkeitä maanviljelijöille

Lähes kaikki viljelijät (95 %) ovat jäseninä jossain osuustoiminnallisessa yrityksessä, useimmiten LähiTapiolassa, osuuskaupassa, OP Ryhmän osuuspankissa tai Metsäliitto Osuuskunnassa. Tuottajaosuuskunnan jäsenyyttä, varsinkin osuusmeijereiden ja lihaosuuskuntien, pidetään hyvin tärkeänä. Pääosa katsoo jäsenyydestä saatujen hyötyjen pysyneen ennallaan aiempaan tutkimukseen verrattuna.

Osuustoimintamyönteisyys maanviljelijöiden joukossa on kasvanut kymmenen vuoden takaisesta 60 prosentista 74 prosenttiin. Tyytyväisimpiä ollaan osuusmeijereihin ja POP Pankkeihin. Tyytyväisyys osuuskauppoihin on laskenut. Vanhempien viljelijöiden ja lihantuottajien myönteisyys osuustoimintaan on lisääntynyt eniten. Kiinnostus liittyä vilja-alan osuuskuntaan on kasvanut eniten.

Viljelijät pitävät tärkeänä, että osuuskunnilla on velvoite markkinoida kaikkien jäsentensä tuotteet ja ottaa tuotteet vastaan myös vaikeissa markkinatilanteissa. Entistä useammin viljelijät ovat kuitenkin sitä mieltä, että osuustoiminnallinen yritysmuoto ei eroa muusta yritystoiminnasta.

Tutkimuksen teki Kantar TNS Agri Osuustoimintakeskus Pellervon (ent. Pellervo-Seura) toimeksiannosta touko-kesäkuussa 2017. Koko manner-Suomen väestöä edustavassa tutkimuksessa vastaajamäärä oli 3067, kaikkia maanviljelijöitä edustavassa kyselyssä 1155. Osuustoimintakeskus Pellervo on osuustoiminnan kansainvälinen edunvalvonta- ja palvelukeskus, joka edistää hyvinvointia, palveluita ja yrittämistä Suomessa.

Lisätietoja tutkimuksesta osuustoimintajohtaja Kari Huhtalalta (även på svenska), puh. 040 846 6704, kari.huhtala@pellervo.fi.

 

Tarkemmin tutkimustuloksista:

Yhteenveto koko väestön tutkimuksesta
https://pellervo.fi/osuustoimintatutkimus2017/Osuustoimintatutkimus2017-koko-vaesto-yhteenveto.pdf

Laaja aineisto koko väestön tutkimuksesta
https://pellervo.fi/osuustoimintatutkimus2017/Osuustoimintatutkimus2017-koko-vaesto-laaja-aineisto.pdf

Yhteenveto viljelijätutkimuksesta
https://pellervo.fi/osuustoimintatutkimus2017/osuustoimintatutkimus2017-viljelijat-yhteenveto.pdf

Laaja aineisto viljelijätutkimuksesta
https://pellervo.fi/osuustoimintatutkimus2017/Osuustoimintatutkimus2017-viljelijat-laaja-aineisto.pdf

Jaa artikkeli

Lue myös

Kansainvälinen osuustoimintapäivä: Osuuskunnat rakentavat parempaa tulevaisuutta kaikille

Osuuskunnat juhlistavat jälleen 6. heinäkuuta Kansainvälistä osuustoimintapäivää. Tämän vuoden teeman ”osuuskunnat rakentavat parempaa tulevaisuutta kaikille" mukaisesti osuustoiminnallisilla yrityksillä on tilaisuus esitellä nykyisiä ja historiallisiakin panostuksiaan, joita ne ovat tehneet kestävän tulevaisuuden rakentamisen eteen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.