Atrian tuottajaosuuskunnat perustavat hiilensidontayhtiön – tavoitteena torjua ilmastonmuutosta ja vahvistaa maatalouden kannattavuutta

Atrian tuottajaosuuskunnat Itikka osuuskunta ja Lihakunta ovat perustaneet uuden yhtiön maatilojen ja metsätilojen hiilensidonnan kaupallistamiseksi. Perustettu yhtiö on nimeltään Maanvaalija Oy, ja sen kotipaikka on Kuopio.

”Yritysten ja yhteisöjen asettamat hiilineutraaliustavoitteet edellyttävät merkittävien päästövähennysten lisäksi myös hiilidioksidin sidontaa ilmakehästä. Tämän johdosta vapaaehtoisessa hiilikompensaatiossa on merkittävää liiketoimintapotentiaalia niin Suomessa kuin kansainvälisesti,” kertoo perustetun yhtiön toimitusjohtaja Risto Lahti.

Yhtiön tavoitteena on tuoda markkinoille viimeisimpään tieteelliseen tietoon perustuvia, todennettuja ja auditoituja hiilensidontayksiköitä. Hiiltä luotettavasti sitovia toimenpiteitä on tarkoitus ottaa käyttöön suomalaisilla pelloilla ja metsissä. Keskeisenä yhtiön tavoitteena on yhdistää hiiltä sitovat toimenpiteet aktiivisen ruuantuotannon ja metsätalouden kanssa.

Perustetun yhtiön projektipäällikkönä on aloittanut MMM Lauri Jyllilä, joka on aikaisemmin toiminut muun muassa Ruokaviraston johtavana tietojärjestelmäasiantuntijana, hyönteisproteiiniyhtiö Finsect Oy:n toimitusjohtajana sekä ELY-keskuksen tukivalvojana. ”Maanvaalija Oy:n hiilikompensaatiotuotteet tarjoavat yrityksille ja yhteisöille mahdollisuuden kompensoida päästöjä siten, että samalla tuetaan suomalaisen maa- ja metsätalouden kannattavuutta. Kannattavuuden ja kasvun kautta maatalousyrittäjillä ja metsäomistajilla on entistä paremmat mahdollisuudet investoida vähäpäästöisempiin ratkaisuihin,” Jyllilä kertoo.

Maanvaalija Oy:n tavoitteena on aloittaa hiilensidontaan liittyvien toimenpiteiden pilotointi yhdessä valikoitujen maatilojen kanssa kasvukaudella 2023. Hiilensidontatuotteiden kaupallinen tarjonta käynnistyy myöhemmin, ja tällöin tavoitteena on tarjota hiilensidontasopimuksia myös laajemmin suomalaisille maatalous- ja metsätalousyrittäjille.

Yhtiön yhteistyökumppaneina hankkeessa toimivat Climate Analytics Finland Oy (CAF) sekä KPMG Oy Ab. CAF tuottaa hiilinielujen mittaamista ja todentamista tieteeseen perustuvin metodein. KPMG tukee perustettua yhtiötä liiketoiminnan kehittämisessä, sekä auditoi hiilensidontaprosessin sekä siihen sisältyvät toimenpiteet.

”Itikka osuuskunnan ja Lihakunnan strategisena tavoitteena on edistää maatalousyrittäjien taloudellista menestystä sekä hiilineutraalia ruokaketjua. Osuuskuntien vakaa taloudellinen asema luo perustettavalle yhtiölle edellytykset investoida toimenpiteiden luotettavuuteen ja todentamiseen. Maanvaalija Oy:n viljelijätaustaisen omistusrakenteen johdosta yhtiön tavoitteena on, että suurin hyöty hiilensidonnasta päätyy toimenpiteen toteuttavalle viljelijälle ja metsänomistajalle,” Lahti päättää.

Jaa artikkeli

Lue myös

S-ryhmä kehittää vesivastuutyötään – Yritysten yhteinen vesihanke käynnistyy ennätyskuivuudesta kärsineessä Espanjassa

Ruoantuotanto kärsii ilmastonmuutoksen voimistamista sään ääri-ilmiöistä, kuten tulvista ja lisääntyvistä kuivuusjaksoista. Ratkaisuja kestävään vedenkäyttöön etsitään nyt myös uudenlaisessa yritysten välisessä yhteistyössä. S-ryhmä, pohjoismaisten osuustoiminnallisten yritysten hankintayhtiö Coop Trading sekä kolme muuta eurooppalaista kaupparyhmää osallistuvat kestävään vedenkäyttöön liittyvään pilotointihankkeeseen. Hanke toteutetaan vesikriittisellä Huelvan ja Doñanan alueella Etelä-Espanjassa. 

Onko yritysten nettovaikuttavuutta mahdollista laskea?

Tämän vuoden Osuustoiminta-lehden Vuosikirjassa käytimme ensimmäistä kertaa Upright Projectin nettovaikuttavuusdataa yritysten vertailemiseen. Malli on nimittäin hyvin kiinnostava ja erityisesti sijoittajat, mutta myös monet suuret suomalaiset yritykset käyttävät sitä jo oman toimintansa positiivisten ja negatiivisten vaikutusten esille tuomiseen ja arviointiin. Mistä Uprightin nettovaikuttavuudessa on kysymys?

Metsä Group ja Valmet kehittävät yhteisen vastuullisuusmallin teollisille investointihankkeille

Metsä Group ja Valmet kehittävät yhteistyössä kattavaa vastuullisuuden toimintamallia liittyen teknologia- ja kunnossapitoinvestointeihin. Toimintamalli sisältää vastuullisuuden eri teemat ottaen huomioon ympäristön, yhteiskuntavastuun ja hyvän hallintotavan (ESG). Mallia on tarkoitus käyttää Valmetin Metsä Groupille toimittamien prosessikokonaisuuksien sekä niihin liittyvien hankintaketjujen vastuullisuuden todentamiseen.