Atrian tuottajaosuuskunnat perustavat hiilensidontayhtiön – tavoitteena torjua ilmastonmuutosta ja vahvistaa maatalouden kannattavuutta

Atrian tuottajaosuuskunnat Itikka osuuskunta ja Lihakunta ovat perustaneet uuden yhtiön maatilojen ja metsätilojen hiilensidonnan kaupallistamiseksi. Perustettu yhtiö on nimeltään Maanvaalija Oy, ja sen kotipaikka on Kuopio.

”Yritysten ja yhteisöjen asettamat hiilineutraaliustavoitteet edellyttävät merkittävien päästövähennysten lisäksi myös hiilidioksidin sidontaa ilmakehästä. Tämän johdosta vapaaehtoisessa hiilikompensaatiossa on merkittävää liiketoimintapotentiaalia niin Suomessa kuin kansainvälisesti,” kertoo perustetun yhtiön toimitusjohtaja Risto Lahti.

Yhtiön tavoitteena on tuoda markkinoille viimeisimpään tieteelliseen tietoon perustuvia, todennettuja ja auditoituja hiilensidontayksiköitä. Hiiltä luotettavasti sitovia toimenpiteitä on tarkoitus ottaa käyttöön suomalaisilla pelloilla ja metsissä. Keskeisenä yhtiön tavoitteena on yhdistää hiiltä sitovat toimenpiteet aktiivisen ruuantuotannon ja metsätalouden kanssa.

Perustetun yhtiön projektipäällikkönä on aloittanut MMM Lauri Jyllilä, joka on aikaisemmin toiminut muun muassa Ruokaviraston johtavana tietojärjestelmäasiantuntijana, hyönteisproteiiniyhtiö Finsect Oy:n toimitusjohtajana sekä ELY-keskuksen tukivalvojana. ”Maanvaalija Oy:n hiilikompensaatiotuotteet tarjoavat yrityksille ja yhteisöille mahdollisuuden kompensoida päästöjä siten, että samalla tuetaan suomalaisen maa- ja metsätalouden kannattavuutta. Kannattavuuden ja kasvun kautta maatalousyrittäjillä ja metsäomistajilla on entistä paremmat mahdollisuudet investoida vähäpäästöisempiin ratkaisuihin,” Jyllilä kertoo.

Maanvaalija Oy:n tavoitteena on aloittaa hiilensidontaan liittyvien toimenpiteiden pilotointi yhdessä valikoitujen maatilojen kanssa kasvukaudella 2023. Hiilensidontatuotteiden kaupallinen tarjonta käynnistyy myöhemmin, ja tällöin tavoitteena on tarjota hiilensidontasopimuksia myös laajemmin suomalaisille maatalous- ja metsätalousyrittäjille.

Yhtiön yhteistyökumppaneina hankkeessa toimivat Climate Analytics Finland Oy (CAF) sekä KPMG Oy Ab. CAF tuottaa hiilinielujen mittaamista ja todentamista tieteeseen perustuvin metodein. KPMG tukee perustettua yhtiötä liiketoiminnan kehittämisessä, sekä auditoi hiilensidontaprosessin sekä siihen sisältyvät toimenpiteet.

”Itikka osuuskunnan ja Lihakunnan strategisena tavoitteena on edistää maatalousyrittäjien taloudellista menestystä sekä hiilineutraalia ruokaketjua. Osuuskuntien vakaa taloudellinen asema luo perustettavalle yhtiölle edellytykset investoida toimenpiteiden luotettavuuteen ja todentamiseen. Maanvaalija Oy:n viljelijätaustaisen omistusrakenteen johdosta yhtiön tavoitteena on, että suurin hyöty hiilensidonnasta päätyy toimenpiteen toteuttavalle viljelijälle ja metsänomistajalle,” Lahti päättää.

Jaa artikkeli

Lue myös

Hanna Muukka: Yhteiskunnalliset haasteet vaativat yhteisötaloutta

Ruokaläheteille elämiseen riittävä palkka itse omistetun alustan kautta, yhteiskäyttöautot naapureiden kanssa ja kohtuuhintaista hoivapalvelua kotiovelle myös haja-asutusalueella. Kuulostaako haihattelulta? Nämä ovat esimerkkejä yhteisötaloudesta, jolla voisi olla merkittäviä - mutta toistaiseksi liian vähän hyödynnettyjä - mahdollisuuksia kestävämmän ja oikeudenmukaisemman talouden rakentajina Suomessa ja koko EU:n alueella.

Data ja yhteistyö – näihin kiteytyy niin suurten kuin pienten yritysten vastuullisuustyö lähivuosina

Yritysten toimintakenttä on valtavassa muutoksessa. Vaikka jatkuvasti lisääntyvä ja kiristyvä kestävyyssääntely ei välttämättä suoraan koske pieniä ja keskisuuria yrityksiä, välillisesti pankkien ja rahoittajien kautta sekä osana arvoketjuja vaikutuksilta ei voi välttyä. Pellervo järjesti 18.1. tilaisuuden, jossa keskusteltiin siitä mitä pk-yritykset voivat odottaa ja miten niiden tulisi toimia jo nyt ja erityisesti tulevaisuudessa, jotta niiden toimintaedellytykset markkinoilla säilyvät

LPOnet digipalveluosuuskunnalle on myönnetty Avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt koko Itä-Uudellamaalla toimivalle asiakasomisteiselle LPOnet Osk:lle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle. Paikallisena asiakasomisteisena digipalveluoperaattorina tuomme missiomme mukaisesti lisää elinvoimaa Itä-uusmaalaisille asukkaille ja yrityksille. Kotimaisuudesta viestivä Avainlippu-tunnus on meille tärkeä tapa konkretisoida kuinka vastuullinen, asiakaslähtöinen ja pitkäjänteinen toimintatapamme on.

Metsä Group järjesti toimittajilleen vastuullisuuskilpailun – voittaja Soilfood

Soilfood Oy valittiin voittajaksi Metsä Groupin toimittajien vastuullisuuskilpailussa. Yritys valmistaa muun muassa metsäteollisuuden jäte- ja sivuvirroista maanparannusaineita maatiloille ja uusioraaka-aineita teollisuudelle. Metsä Group haastoi tänä vuonna palvelu- ja tavarantoimittajat ensimmäistä kertaa vastuullisuuskilpailuun, johon osallistui yhteensä 92 ehdotusta.