Vastuullisuus

EU-tasoinen yritysvastuusääntely etenee – vaikuttaa suurimpiin osuustoimintayrityksiin 

EU-tasoinen yritysvastuusääntely etenee – vaikuttaa suurimpiin osuustoimintayrityksiin 

1.3.2022

Euroopan komissio antoi 23.2.2022 jo viime kesästä asti odotetun direktiiviehdotuksen yritysten kestävää ja vastuullista toimintaa globaaleissa arvoketjuissa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta. Ehdotuksen mukaan yritysten on tunnistettava ja tarpeen mukaan puututtava arvoketjuissaan mahdollisesti oleviin ihmisoikeuksiin ja ympäristöön kohdistuviin haittavaikutuksiin Lisäksi yritysten tulee ehdotuksen mukaan ottaa käyttöön toimiva valitusmenettely, tiedottaa huolellisuusvelvoitteesta julkisesti ja seurata toimintaperiaatteidensa ja toimiensa vaikuttavuutta. Velvollisuuksien laiminlyönnistä määrätään esimerkiksi hallinnollisia sanktioita tai vahingonkorvauksia. 

LähiTapiola Lappi lahjoittaa 40 000 euroa Lapin yliopistolle

LähiTapiola Lappi lahjoittaa 40 000 euroa Lapin yliopistolle

31.1.2022

Lahjoitus on osa yliopiston varainhankintakampanjaa. Lähi Tapiola Lappi näkee Lapin yliopiston korkeimman opetuksen antajana aivan keskeisenä Lapin tulevaisuuden rakentamisen kivijalkana. Väestön ikääntymiseen ja kaupungistumiseen liittyvät haasteet ovat edessä eri puolilla Suomea. Lapin yliopistolla on mahdollisuus pysäyttää nuorison muuttovirtaa muualle ja houkutella sinne tulevaisuuden tekijöitä.

Tukea ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön sekä lasten ja nuorten henkiseen hyvinvointiin – Atria aloittaa yhteistyön Lastenklinikoiden Kummien kanssa

Tukea ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön sekä lasten ja nuorten henkiseen hyvinvointiin – Atria aloittaa yhteistyön Lastenklinikoiden Kummien kanssa

26.1.2022

Ahdistuneisuus koskettaa jopa 100 0000 lasta ja nuorta Suomessa, eikä kaikkien ahdinkoon ehditä puuttua ajoissa. Lastenklinikoiden Kummien ja Atrian uudella ”Hyvä mieli heijastuu” -yhteistyöllä vaikutetaan laaja-alaisesti lasten ja nuorten henkiseen hyvinvointiin. Nyt käynnistyvä yhteistyö Lastenklinikoiden Kummien kanssa on osa ruokatalon vastuullisuustyötä Suomessa. Tietoisuuden lisäämisen, sekä varojen keräämisen lisäksi Atria on sitoutunut lahjoittamaan 60 000 € tukeakseen Lastenklinikoiden Kummien ennaltaehkäisevää lasten ja nuorten mielenterveystyötä.

Jo yli tuhat Valion maitotilaa laskenut maidontuotannon hiilijalanjäljen − laskenta antaa suunnan päästöjen pienentämiseen

Jo yli tuhat Valion maitotilaa laskenut maidontuotannon hiilijalanjäljen − laskenta antaa suunnan päästöjen pienentämiseen

24.1.2022

Valion maitotilakohtaisen hiilitaseen seurannassa on käytössä Suomen ilmastoon ja olosuhteisiin kehitetty, sertifioitu Valio Carbo® ympäristölaskuri. Vuonna 2021 jo yli tuhat maitotilaa eli noin neljännes Valion kaikista maitotiloista laski tuottamansa maidon hiilijalanjäljen. Valion maitotiloilla tuotetun maidon eli ns. raakamaidon keskimääräinen hiilijalanjälki on laskentojen mukaan 1,06 kilogrammaa CO2-ekvivalenttia maitolitraa kohti. Tulos on merkittävä, sillä mukana on 35 prosenttia Valion vastaanottamasta maidosta ja siis jo noin 28 prosenttia koko Suomen maidontuotannosta. Maidon hiilijalanjäljen globaali keskiarvo on n. 2,5 CO2-ekvivalenttia per litra (FAO). 

Metsä Group on valinnut ensimmäiset rahoitettavat hankkeet luonnonhoito-ohjelmaansa

Metsä Group on valinnut ensimmäiset rahoitettavat hankkeet luonnonhoito-ohjelmaansa

18.1.2022

Metsä Group perusti syksyllä 2021 kymmenen vuotta kestävän ohjelman, jonka puitteissa se tukee Suomessa talousmetsien ulkopuolella toteutettavia luonnon monimuotoisuutta ja vesistöjen tilaa parantavia, alueellisesti vaikuttavia kehityshankkeita. Nämä hankkeet voivat liittyä esimerkiksi lintuvesiin ja kosteikkoihin, virtavesireitteihin, pienvesiin ja rantaluontokohteisiin, pölyttäjien elinolosuhteisiin tai uusiin vesiensuojelumenetelmiin.
Marraskuun 2021 lopussa päättyneeseen ensimmäiseen hakuun osallistui lähes 40 erilaista hanketta.

Yritysten luotava nyt strategioita, joilla ei tähdätä jatkuvaan kasvuun

Yritysten luotava nyt strategioita, joilla ei tähdätä jatkuvaan kasvuun

10.1.2022

Yhteiskunnallisessa keskustelussa on alettu yhä laajemmin keskustella siitä, miten jatkuva kasvu ei ole enää mahdollista yrityksillekään. Uudehko ajattelutapa on nDegrowth-talous, josta on käytetty suomennoksia kuten kohtuutalous, ei-kasvu tai negatiivinen kasvu. Se tarkoittaa vapaaehtoista talouden koon rajoittamista, ympäristön ja luonnonvarojen talouskasvulle asettamien rajojen tunnistamista ja pyrkimystä pois sokeasta uskosta talouskasvun ja hyvinvoinnin yhteyteen. 

Atria lahjoittaa yhteensä 65 000 euroa yliopistoille, Seinäjoen Ammattikorkeakoululle ja Food and Forest Development Finlandille

Atria lahjoittaa yhteensä 65 000 euroa yliopistoille, Seinäjoen Ammattikorkeakoululle ja Food and Forest Development Finlandille

10.1.2022

Atrian näkökulmasta on tärkeää, että Suomessa toimii alueellisesti elinvoimaisia yliopistoja ja korkeakouluja. Atria Oyj lahjoittaa yhteensä 60 000 euroa kolmelle suomalaiselle yliopistolle ja yhdelle ammattikorkeakoululle. Lisäksi Atria lahjoittaa suomalaiselle Food and Forest Development Finland -järjestölle 5 000 euroa kehitysmaiden maa- ja metsätalouden tukemiseen.

Metsä Group lahjoittaa Helsingin ja Oulun yliopistoille yhteensä 500 000 euroa

Metsä Group lahjoittaa Helsingin ja Oulun yliopistoille yhteensä 500 000 euroa

29.12.2021

Metsä Group on tehnyt 250 000 euron suuruiset lahjoitukset Helsingin ja Oulun yliopistoille. Lahjoitukset kohdennetaan Helsingin yliopiston luonnontieteelliselle sekä maatalous-metsätieteelliselle koulutusaloille ja Oulun yliopiston tekniikan koulutusalalle. Metsä Group haluaa investoida näiden alojen opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen. 

Osuuskunta Lumimuutos sai Suomen luonnonsuojeluliiton ympäristöpalkinnon 2021

Osuuskunta Lumimuutos sai Suomen luonnonsuojeluliiton ympäristöpalkinnon 2021

23.12.2021

Osuuskunta Lumimuutoksen työn ytimessä ovat luontaistalouksien harjoittaminen ja luonnonelinympäristöjen ennallistus. Ennallistuskohteita on yli 50, ja niiden vaikutusalue on jopa 31 000 hehtaaria. Kansainvälisesti Lumimuutos tunnetaan arktisesta tutkimustyöstään. Alkuperäiskansojen oikeuksien puolustaminen vie heidät Suomen saamelaisten parista aina Australian aboriginaalien ja Uuden-Seelannin maoreiden luokse.

SSO jakaa jouluapuna Venner-ruokalaatikoita paikallisille vähävaraisille lapsiperheille

SSO jakaa jouluapuna Venner-ruokalaatikoita paikallisille vähävaraisille lapsiperheille

22.12.2021

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO toteutti syksyllä 2021 ensimmäistä kertaa yhteistyössä ruokapalvelu Vennerin kanssa hyväntekeväisyyskampanjan, joka saavutti asiakasomistajien keskuudessa valtavan suosion ja paikallisille perheille jaettiin raaka-aineet noin 5000 terveelliseen ateria-annokseen. Niinpä SSO päätti uusia kampanjan jo jouluksi ja lahjoittaa nyt vähävaraisille perheille jouluruokaa 10 000 euron arvosta.

S-ryhmän pt-logistiikkakeskus on vuoden 2021 energianerokas

S-ryhmän pt-logistiikkakeskus on vuoden 2021 energianerokas

10.12.2021

Sipoossa sijaitseva S-ryhmän päivittäistavarakaupan logistiikkakeskus on palkittu yhtenä kolmesta hankkeesta Vuoden Energianerokas 2021 -kilpailussa. Logistiikkakeskus osallistui kisaan hankkeella, joka nimenä oli ”S-ryhmän päivittäistavaran logistiikkakeskuksen kokonaisvaltainen energianhallinta”. Tunnustus myönnettiin tänä vuonna kolmelle vastuullisuusteolle, jotka ovat esimerkkejä energiankäyttöä tehostavista ja hukkaenergiaa hyötykäyttöön kierrättävistä ratkaisuista.

Kestävää ruokaa kasvavalle väestölle ilman peltopinta-alan lisäämistä: Valio tutkii tulevaisuuden ruoantuotantoa solumaatalouden keinoin

Kestävää ruokaa kasvavalle väestölle ilman peltopinta-alan lisäämistä: Valio tutkii tulevaisuuden ruoantuotantoa solumaatalouden keinoin

9.12.2021

Valio aloittaa yhdessä VTT:n kanssa projektin, jossa tutkitaan, millaisia ainesosia solumaatalouden avulla voitaisiin tuottaa elintarviketeollisuuden käyttöön. Tutkimusprojektissa kehitetään teknologiaa bioteknisesti tuotetuille proteiineille. Solumaataloudessa ruoka tuotetaan bioreaktoreissa, joissa ne kasvavat mikrobien avulla fermentoimalla. Fermentointi on Valiolle ennestään tuttu prosessi, sillä sitä käytetään perinteisesti hapanmaitotuotteiden ja juustojen valmistuksessa.

OP:n suuryritystutkimus: Suuryritysten vastuullisuustavoitteet heiluttavat myös pk-sektoria – 84 % suuryrityksistä kokee painetta uudistaa alihankintaketjujaan

OP:n suuryritystutkimus: Suuryritysten vastuullisuustavoitteet heiluttavat myös pk-sektoria – 84 % suuryrityksistä kokee painetta uudistaa alihankintaketjujaan

8.12.2021

Suuryritysten vastuullisuustavoitteet heijastuvat yhä enemmän pieniin ja keskisuuriin yrityksiin suuryritysten kokiessa kasvavia paineita päivittää alihankintaketjujaan. OP:n tutkimuksen mukaan suuryritykset ovat nyt valmiita tekemään vastuullisuuden nimissä myös yrityksen talouteen negatiivisesti vaikuttavia toimia.